Zespół fenyloketonurii matczynej – definicja, rozpoznanie, postępowanie żywieniowe, konsekwencje dla dziecka

Fenyloketonuria (zwana także hiperfenyloalaninemią, phenyloketonurią, PKU) to wrodzona choroba metaboliczna. Schorzenie jest genetycznie uwarunkowane, dziedziczone w sposób autosomalny recesywny. Stan, gdy stężenie fenyloalaniny…