Zawartość tłuszczu – wzór

Zawartość tłuszczu wzórZawartość tłuszczu w ciele można mierzyć przy pomocy różnego rodzaju specjalistycznych sprzętów. W praktyce jednak jeśli nie mamy możliwości bądź czasu zmierzyć tego wskaźnika na specjalistycznym sprzęcie można wykorzystać standardowy, bardzo prosty wzór na zawartość tłuszczu w organizmie.

Zawartość tłuszczu – wzór BMI

Aby obliczyć zawartość tłuszczu w ciele obliczamy BMI – tutaj dostępny wzór BMI. Podstawiamy następnie do wzoru typowego dla osób dorosłych:

Zawartość tłuszczu = ( 1,2*BMI) + (0,23*wiek) – (10,8*płeć) – 5,4

W miejsce BMI wstawiamy obliczone BMI, wiek podajemy w latach, a dla płci wstawiamy 1 dla mężczyzn i 0 dla kobiet.

Oczywiście istnieje wiele różnych, alternatywnych metod pomiaru tłuszczu. Ten jest jednym z prostszych.

3 Komentarzy

  1. To zależy od wieku danej osoby, niemniej za normę dla kobiet uważa się taką w okolicach 21-27%. Trochę wyższy akceptowalny składnik jest dla osób starszych.

  2. Najlepsze proporcje składników to: B=1 T=2.5 do 3.5 W=0.5–0.8

Dodaj komentarz