12.06.2015 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów – Żywienie w Chorobach Cywilizacyjnych (Rzeszów)

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów – Żywienie w Chorobach Cywilizacyjnych, odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w Centrum Dydaktyczno – Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Pigonia 1. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Dietetyków oraz Samorząd Studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Serwis dietetycy.org.pl ma przyjemność patronować temu ważnemu wydarzeniu.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej oraz wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/1422866808015108/1425644137737375/

Formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/LsTi0ZiSds

konferencja

Tematyka konferencji obejmuje:

– Dietoprofilaktykę i dietoterapię chorób cywilizacyjnych,
– Rolę programowania żywieniowego w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym,
– Bioaktywne składniki żywności a ich wpływ na zdrowie człowieka.

Konferencja będzie platformą do przedstawienia osiągnięć naukowych Studentów oraz Doktorantów na forum akademickim, zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, dietetyki, technologii żywienia, promowania aktywności studenckiej.

Uczestników zapraszamy do prezentowania swoich osiągnięć w sesjach seminaryjnych oraz
posterowych. Przewidujemy wystąpienia faworytów wśród w/w dziedzin.

TERMINARZ:

– zgłoszenia uczestnictwa czynnego do 15.05.2015r.
-streszczenia prac do 15.05.2015r (streszczenia w jęz. polskim, do 220 słów)
– prezentacje do 5.06.2015r.
– zgłoszenia uczestnictwa biernego do 30.05.2015r.
Zgłoszenia, streszczenia, prezentacje oraz potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:
kolo.naukowe.dietetykow@gmail.com
z dopiskiem: „zgłoszenie”, „streszczenie”, „wpłata”, lub „prezentacja”

OPŁATA KONFERENCYJNA:

50zł (do 5 maja 2015r.)
70zł (5-15 maj 2015r.)
udział bierny: 20 zł

Wpłaty na konto:

Uniwersytet Rzeszowski
aleja Tadeusza Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

Numer rachunku:
48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

Tytuł wpłaty: „Konferencja Koła Naukowego Dietetyków, imię, nazwisko, udział czynny
bierny”

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat, przerwę obiadową.

Logo_Kola_Naukowego_Dietetykow_UR

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Redakcja Dietetycy.org.pl -

Kontakt: redakcja@dietetycy.org.pl