17.05.2016 Konferencja: Miejsce Żywności Tradycyjnej w Kulturze, Turystyce i Dietetyce

Konferencja – 17 maja 2016

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

konferencja

Celem konferencji jest próba określenia miejsca/znaczenia żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce, dietetyce

PRZEJDŹ DO STRONY KONFERENCJI >

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISU NA KONFERENCJĘ >

Konferencja ma być okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań dotyczących wyzwań i perspektyw, jakie stwarza żywność tradycyjna dla kultury, turystyki i dietetyki oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego kształtowania roli żywności tradycyjnej. Organizatorzy oczekują od środowiska naukowego (badaczy tematu) oraz branż dostarczenia doniesień na temat spostrzeżeń w tym zakresie

Adresaci konferencji: Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie wykorzystania żywności tradycyjnej w żywieniu człowieka, kulturotwórczej roli produktów żywnościowych i potraw oraz ich otoczenia jak również wykorzystania żywności tradycyjnej, jako produktu turystycznego. Zapraszamy na konferencję doktorantów oraz studentów z kół naukowych jak również praktyków, którzy zarówno chcą się podzielić dobrymi praktykami w zakresie tematu konferencji jak i tych, których ta tematyka interesuje i chcieliby wcielać w swoją działalność wiedzę zdobyta podczas spotkania konferencyjnego. Na podstawie najciekawszych doniesień zostanie złożona monografia

BLOK I – ŻYWNOŚĆ W KULTURZE I TRADYCJI

 • Kulturowe uwarunkowania produktów kulinarnych
 • Symbolika żywności w kulturach
 • Produkty kulinarne, jako dziedzictwo kulinarne
 • Tradycyjne surowce i technologie, jako wartość kulturowa
 • Kuchnie regionalne i kulinarne produkty lokalne

BLOK II – ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W TURYSTYCE

 • Żywienie w różnych formach turystyki
 • Żywność tradycyjna, jako atrakcja turystyczna
 • Szlaki kulinarne, jako element uatrakcyjniający ofertę turystyczną
 • Obecność żywności tradycyjnej w gastronomii
 • Ginące zawody związane z produkcją żywności
 • Formy turystyki kulinarnej: biroturystyka, enoturystyka

BLOK III – PROZDROWOTNE ASPEKTY ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ

 • Wartość żywieniowa żywności tradycyjnej
 • Wykorzystanie tradycyjnych surowców żywnościowych w dietetyce
 • Diety w oparciu o tradycyjną żywność
 • Żywność nieprzetworzona contra żywność przemysłowa
 • Super żywność wczoraj i dziś

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 Rozpoczęcie

10:00 – 12:00 Blok I

   Kulturowe uwarunkowania produktów kulinarnych

   Symbolika żywności w kulturach

   Produkty kulinarne, jako dziedzictwo kulinarne

   Tradycyjne surowce i technologie, jako wartość kulturowa

   Kuchnie regionalne i kulinarne produkty lokalne

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Blok II

   Żywienie w różnych formach turystyki

   Żywność tradycyjna, jako atrakcja turystyczna

   Szlaki kulinarne, jako element uatrakcyjniający ofertę turystyczną

   Obecność żywności tradycyjnej w gastronomii

   Ginące zawody związane z produkcją żywności

   Formy turystyki kulinarnej: biroturystyka, enoturystyka

14:00 – 14:30 Przerwa LUNCH

14:30 – 16:00 Blok III

   Wartość żywieniowa żywności tradycyjnej

   Wykorzystanie tradycyjnych surowców żywnościowych w dietetyce

   Diety w oparciu o tradycyjną żywność

   Żywność nieprzetworzona contra żywność przemysłowa

   Super żywność wczoraj i dziś

16:00 Zakończenie

RADA NAUKOWA

 • dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTIR, Rektor SGTiR
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTIR
 • prof. dr hab. Alicja Ceglińska
 • prof. dr hab. Janusz Szymborski
 • dr hab. Ewa Szczepanowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW
 • dr hab. Krystyna Żelazna, prof. SGTIR
 • dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak-Węgierek
 • dr hab. Adam Mazur, prof. SGTIR
 • dr Joanna Chabiera
 • dr Ewa Szulc Dąbrowiecka
 • dr Piotr Dominik
 • dr Anna Fabisiak
 • dr Mariusz Jaworski
 • dr Mirosław Nalazek
 • dr Magdalena Woźniczko
 • dr Beata Wysokińska PAN RADA EKSPERTÓW BRANŻOWYCH:
 • Izabela Byszewska – PiPRiL
 • Jolanta Zajdel – PTSH
 • Krzysztof Zaniewski – UM

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Piotr Dominik – przewodniczący
 • dr Anna Fabisiak
 • dr Mariusz Jaworski
 • mgr Agnieszka Gawrych
 • Anna Krawczyk
 • Marta Jamiołkowska
 • Monika Dębicka

PATRONAT MEDIALNY:

PRZEJDŹ DO STRONY KONFERENCJI >

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISU NA KONFERENCJĘ >

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Redakcja Dietetycy.org.pl -

Kontakt: redakcja@dietetycy.org.pl