Re: Re: Analizator składu ciała do badan naukowych

Anonymous dnia #11744

A nie wiesz przypadkiem jaki jest błąd pomiaru tych analizatorów inbody?

Loading...