Re: Re: Czy konsument skazany jest na niezdrowe jedzenie?

Anonymous dnia #11733

Kiedyś było tak, że wszystko ludzie jedli ze swoich pól i ogródków, a obrabiana zywność była luksusem. Teraz jesteśmy zalanii fala produktów, które często nawet nie pochodzą z roślin czy zwierząt… To absurd!

Loading...