Re: Re: Dieta w ciąży

Anonymous dnia #11825

Może wpływać. Za dużo cukrów może odprowadzić do powstawania próchnicy. Brak wapnia do demineralizacji.
Ogólnie zaleca się zbilansowaną dietę i dostarczanie większej ilości minerałów do organizmu.
Ponadto można stosować pastę z aminofluorkiem.

Loading...