Re: Re: Dobry Analizator

Anonymous dnia #11242

Skład ciała mężczyzny i kobiety zawsze będzie inny; nawet jeżeli są w tym samym wieku, ważą tyle samo i tyle samo mają wzrostu – tego chyba nie trzeba tłumaczyć…

W innych analizatorach chodzi o to, że jeżeli dwukrotnie poddamy analizie jedną i tą samą osobę, ale wpisując różne dane (zmieniając wiek, płeć, a w przypadku niektórych poziom aktywności fizycznej) otrzymamy dwa różne wyniki. Czasem są one bardzo rozbieżne, a powinny być identyczne (ponieważ poddajemy badaniu tą samą osobę).
InBody daje taki sam wynik – niezależnie od tego jakie dane wpiszemy. Trochę na chłopski rozum – ale mam nadzieję, że zostałam zrozumiana :)

Loading...