Re: Re: Jak rozmawiać z dziećmi o nadwadze?

Anonymous dnia #11766

Nie trzeba bedzie rozmawiać jeśli zadbamy o to od samego pczatku.

Loading...