Re: Re: Programy Komputerowe – Dietetyka

Anonymous dnia #11062

Chodzi o to że ta rozszerzona wersja ma dobudowaną część statystyczną – przydatną raczej do prac naukowych. Osobom chcącym układać diety wystarczy ta wersja podstawowa.

Loading...