Re: Re: Studia Magisterskie?

Anonymous dnia #12045

Powiem krótko – obroniłem się na AWFie – specj. dietetyka, a teraz robię mgr. na Przyrodniczym – Dietetyka.
Więcej wyniosłem z licencjatu + książki i własna praktyka, aniżeli teraz na mgr.

Loading...