Re: Re: Zezwolenie na wykonywanie zawodu

Anonymous dnia #11323

Lobby kreuje interes rządzących.

Tak na marginesie oczywiście…

Loading...