Aleksandra Kasprowicz

Studiuje dietetykę. Swoją uwagę koncentruje głównie na zagadnieniach związanych z dietoprofilaktyką, dietoterapią chorób cywilizacyjnych.

3 Articles Published | Śledź: