Avatar photo

Aleksandra Kuchniewska

Studentka 4 roku Żywienia Człowieka i Oceny Żywności na SGGW. Moje zainteresowania to: dietetyka, dietoterapia, dietoprofilaktyka zwłaszcza chorób nowotoworowych oraz zdrowe odżywianie. Kocham gotować i czytać książki.

2 Articles Published | Śledź: