Anna Heinich

Anna Heinich

Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku dietetyka. Zwolenniczka zdrowego lecz racjonalnego żywienia. Aktualnie skupia się na podnoszeniu swojej wiedzy, uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu żywności i żywienia. Prywatnie artystyczna dusza o szerokim zakresie zainteresowań, angażująca się  w wiele różnorodnych działań, zarówno kreatywnych jak i mniej czyli od podróży i udziału w charytatywnych przedsięwzięciach przez jazdę na rowerze po czytanie książek.

6 Articles Published | Śledź: