Teraz czytasz
BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB

BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB

bluecare

(artykuł sponsorowany)

BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB

Nowy standard wiarygodnej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej

bluecare

Zmiana nawyków żywieniowych na podstawie diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej może stanowić wsparcie dietetyczne konwencjonalnych terapii medycznych i farmakoterapii wielu chorób o wieloczynnikowej patogenezie, między innymi chorób alergicznych, autoimmunologicznych,  hormonalnych, metabolicznych i nowotworowych. Leczenie dietetyczne w oparciu o eliminację z menu pacjenta silnych alergenów pokarmowych może narażać  na trwałą utratę tolerancji na eliminowane z diety białka, wtórną nadwrażliwość pokarmową na nowo wprowadzone pokarmy do diety,  inhibicję enzymów trawiennych czy niedobory pokarmowe. Jak wybrać test na nietolerancję pokarmową IgG-zależną, którego wynik będzie klinicznie wiarygodny w długofalowym modelu odżywiania?

Laboratoria SYNLAB – europejski lider diagnostyki laboratoryjnej

Po pierwsze warto postawić na wiarygodność testów. Należy pamiętać, że nowe technologie i testy diagnostyczne wymagają ścisłej współpracy z departamentami badawczymi uczelni wyższych oraz spójnego i zintegrowanego podejścia na każdym etapie choroby, tak aby najlepiej pomagać pacjentom. Międzynarodowa grupa SYNLAB jest niekwestionowanym liderem na europejskim rynku usług medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Siłą SYNLAB jest synergia – współpraca specjalistów z wielu dziedzin, łącząca doświadczenia z różnych krajów.

Proces diagnostyki klinicznej

Po pierwsze wiarygodność diagnostyki laboratoryjnej zależy od prawidłowej logistyki badanego materiału biologicznego. Coraz częściej na rynku polskim oferowane są testy na nietolerancję pokarmową z wadliwymi procedurami już w początkowym procesie diagnostyki (między innymi pobieranie, przechowywanie i transportowanie próbki krwi włośniczkowej z palca). W celu oznaczenia pokarmowo-swoistych IgG należy pobrać krew żylną przez wykwalifikowany personel medyczny w punkcie pobrań. Laboratorium SYNLAB pobiera próbkę krwi, dostarcza ją szybko i bezpiecznie do jednego z regionalnych laboratoriów lub ośrodków badawczo-rozwojowych, analizuje próbkę, zapewnia diagnostykę różnicową i interpretację wyników przez ekspertów medycznych.

Po drugie wiarygodność diagnostyki laboratoryjnej zależy od metodologi wykonywania testu, jakości odczynników laboratoryjnych, sprzętu diagnostycznego oraz oprogramowania. Informacje o czułości i swoistości testu są niewystarczające, jeżeli brakuje zapewnienia o kompleksowej najwyższej jakości oznaczenia laboratoryjnego. Największe znaczenie kliniczne mają oznaczenia metodą ELISA pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG charakterystycznych dla poszczególnych produktów spożywczych i frakcji białkowych. Wiarygodna diagnostyka nietolerancji pokarmowej powinna obejmować wszystkie cztery podklasy IgG łącznie. Badania oceniające pokarmowo-swoiste IgG tylko w podklasie IgG4 są niewystarczające do diagnozowania nietolerowanych pokarmów z uwagi prawdopodobieństwo występowania wyników fałszywie ujemnych.

Po trzecie o wiarygodności diagnostyki medycznej stanowią mądrzy i doświadczeni ludzie – wykwalifikowany zespół specjalistów respektujących przestrzeganie zasad medycyny opartej na faktach (EBM,ang. evidence based medicine), dla których najważniejsze jest zdrowie pacjentów. Laboratoria SYNLAB oferują spójne i zintegrowane podejście na każdym etapie diagnostyki, tak aby jak najlepiej pomagać pacjentom.

Test BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB zapewnia wielodyscyplinarne podejście do szybkiej, skutecznej i dokładnej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej o najwyższej jakości.

BLUE CARE™ (180+) to test nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej zaprojektowany na podstawie 10-letniego doświadczenia naukowego i klinicznego oraz aktualnej statystyki wyników testów z populacji polskiej (n=1200). Specyfikacja testu dla populacji polskiej stanowi duże ułatwienie w zrozumieniu zjawiska nietolerancji pokarmowej zarówno dla specjalistów (lekarzy, dietetyków) jak i pacjentów.

Zalety testu BLUE CARE™ (180+):

– posiada uproszczoną graficzną prezentację oraz klasyfikację skali reakcji immunologicznej ułatwiając interpretację wyniku, skracając czas konsultacji, zmniejszając ryzyko fałszywie interpretowanych wyników dodatnich i ujemnych,

– zawiera najnowszy podział ponad 180 testowanych pokarmów na poszczególne grupy żywnościowe z elementami edukacji żywieniowej,

– oznacza nowoczesny wskaźnik tzw. indeks nietolerancji pokarmowej, którego wartość powyżej normy wskazuje na duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń integralności błony śluzowej jelita, co stanowi istotną podpowiedź w zakresie prawidłowej interpretacji wyniku  i optymalnych zaleceń dietetycznych (np. pomaga ustalić sposób ograniczenia spożycia poszczególnych pokarmów).

– posiada indywidualne dla wyniku komentarze dla testowanych pokarmów, które wskazują znane oraz ukryte źródła występowania nietolerowanych białek pokarmowych, ułatwiają zrozumienie zjawiska nietolerancji pokarmowej, pomagają w prawidłowej interpretacji wyniku i w dalszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym,

Zobacz również
metafolina suplementacja

– stanowi nowe narzędzie nie tylko do diagnozowania nietolerancji pokarmowej ale także do monitorowania efektów leczenia  – oceny skuteczności dieto-terapii po 3-12 miesiącach stosowania zmiany modelu odżywiania,

– wskazuje na klinicznie istotne potencjalne niepożądane reakcje po-pokarmowe,

– dietoterapia na podstawie wyniku testu i komentarzy zmniejsza ryzyko występowania tzw. wtórnej nietolerancji pokarmowej na nowo wprowadzane pokarmy do diety.

Nowy test BLUE CARE™  laboratoria SYNLAB to innowacyjny panel antygenów pokarmowych dla kompleksowej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej.

Zapraszamy do współpracy: Synlab Polska Sp. z o. o., ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, tel.: +48 22 116 77 24, fax: +48 22 116 77 25, e-mail: info@synlab.com, www.synlab.pl

Więcej informacji o BLUE CARE™ (180+) i programie szkoleniowym dla specjalistów: magdalena.machlarz@synlab.com.pl, www.BlueCareTest.pl

0 0 głosuj
Oceń artykuł :-)
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie swoje komentarze