Czy kurkumina może pomóc z leczeniu padaczki?

Avatar photo
kurkumina a padaczka

Kurkuma jest przyprawą pochodzącą z Indii. Właściwości, które wykazuje, docenia się głównie w kuchni azjatyckiej. W naszym kraju nie jest jednak używana zbyt często. Z czego to wynika? Jednym z powodów pewnie jest fakt, iż nie jest u nas zbyt popularna, chociaż (szczególnie w okresie zimowym) sukcesywnie się to zmienia.

kurkumina a padaczka
Thankhima Limsakul / 123RF

Kurkumina i jej działanie

Smakiem przyprawa ta przypomina curry, zatem jej dodanie do potrawy nie powinno być czymś nowym dla większości podniebień. Głównym składnikiem kurkumy jest kurkumina – jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy o  działaniu nie tylko przeciwzapalnym, ale również przeciwwirusowym, oczyszczającym, czy antynowotworowym.

Padaczka

Padaczka jest przewlekłą chorobą neurologiczną, która dotyka około 50 milionów ludzi na całym świecie. Ten rodzaj zaburzeń neurologicznych jest następstwem przejściowej niesprawności mózgu. Podręcznikowym przejawem epilepsji są ataki intensywnych wstrząsów związane z utratą świadomości. Pojawiające się dowody zgromadziły w ciągu ostatnich dziesięcioleci poparcie dla roli zapalenia w patogenezie padaczki.

Badanie

Kurkumina jest aktywną cząsteczką pochodzenia naturalnego, wykazującą skuteczność przeciwzapalną. Jednak jej wpływ na epilepsję i odpowiednie mechanizmy pozostają nieuchwytne.

Wykonano więc badanie, którego celem było zbadanie wpływu kurkuminy na epilepsję i mechanizm leżący u jej podstaw.

Przebieg badania

Metoda którą zastosowano polegała na podzieleniu czterdziestu szczurów Sprague Dawley na cztery grupy: (1) grupa kontrolna; (2) grupa epilepsji wywołana kwasem kainowym (KA); (3) grupa kurkuminy; i (4) wstępna obróbka kurkuminą przed grupą stymulacji KA.

Do oceny wpływu kurkuminy na padaczkę wywołaną przez KA został wykorzystany labirynt wodny Morrisa. Hipokamp, który uzyskano od szczurów, poddano metodzie western blot. Przeprowadzono badania immunohistochemiczne w celu zbadania mechanizmów leżących u ich podstaw.

Wyniki badania

Co się okazało? Szczury otrzymywały kurkuminę, wykazując poprawę w zakresie rozpoznawania niedoborów i zespołów padaczkowych indukowanych przez KA. Analiza western blot wykazała, że stymulacja KA zwiększała ekspresję IL-1β i NLRP3, które zostały zmniejszone przez leczenie kurkuminą.

Zobacz również
kurkuma przyprawa

Dalsze badania ujawniły, że kurkumina hamowała aktywację NLPR3 / inflammasomu w epilepsji i zmniejszała ubytek neuronów w hipokampie.

Wnioski

Można wysnuć z tego wniosek, iż kurkumina hamuje wywołane przez KA zespoły epileptyczne poprzez hamowanie aktywacji inflamasomu NLRP3, dlatego oferuje potencjalną terapię pomocną w leczeniu padaczki.

Źródło:

 1. Q.He, L. Jiang, S. Man, L.Wu, Y.Hu, W.Chen; Curcumin Reduces Neuronal Loss and Inhibits the NLRP3 Inflammasome Activation in an Epileptic Rat Model; Current Neurovascular Research; 30.07.2018