Diet Coaching – Szkolenie

Kurs coachingu dietetycznego opiera się o metody warsztatowe.

Cele szkolenia z coachingu dietetycznego:

 • wprowadzenie w tematykę coachingu,
 • poznanie przyczyn psychologicznych nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem,
 • omówienie istoty wywiadu motywującego,
 • poznanie narzędzi komunikacyjnych usprawniających relację dietetyk/lekarz – pacjent,
 • ćwiczenia praktyczne z umiejętności niezbędnych do wzmacniania motywacji u pacjenta.

I Stopień

Bazowe pojęcia, umiejętności i poznanie narzędzi diet coachingu:

 • charakterystyka procesu diet coachingu i jego Klientów,
 • rozwój własny dietocoacha (zajęcia warsztatowe)
 • narzędzia i cechy diet coachingu,
 • etyka pracy dietocoacha

W trakcie kursu słuchacze uczestniczą w zajęciach wykładowo-warsztatowych, studiach przypadku, dokonują analizy materiałów filmowych.

Czas trwania: 8hx60min

II Stopień

Praktyczne budowanie i rozwijanie kompetencji potrzebnych do pracy dietocoacha. Ćwiczenia praktyczne, warsztaty i video trening wykorzystujące wiedzę z poziomu pierwszego i zasoby własne.

Szkolenie diet coachingu obejmuje:

 • wywiad jako dialog partnerski z Klientem,.
 • badanie i wzbudzanie motywacji podczas rozmowy i ćwiczeń z Klientem,
 • podnoszenie kompetencji Klienta w zakresie wiedzy o żywieniu i czynnikach wpływających na apetyt,
 • cele i trudności, jakie może spotkać dietocoach,
 • dynamika procesu zmian,
 • od partnerstwa do asystowania – stopniowe kończenie pracy dietocoacha.

III stopień

Cele – rozszerzenie umiejętności zdobytych podczas szkolenia I i II stopnia, poprzez:

 • praktyczną naukę ćwiczeń wykorzystywanych z pacjentem,
 • trenowanie siebie w roli dietocoacha,
 • rozwój własny poprzez obserwowanie swoich umiejętności( video),
 • komentarz superwizorski i feedback grupy,
 • superwizję koleżeńska-praktykowanie.

Zajęcia wykładowo-warsztatowe, materiały wideo, studia przypadków, trening z kamerą

Możliwość zapisu oraz szczegóły na stronie organizatora

O autorze

Redakcja Dietetycy.org.pl -

Kontakt: redakcja@dietetycy.org.pl

Yes No