Dietetyka Kliniczna – Grzymisławski (PZWL)

Avatar photo
dietetyka kliniczna grzymisławski

Dietetyka kliniczna pod redakcją profesora Grzymisławskiego to najnowszy dostępny podręcznik akademicki z tej dziedziny.

Większość studentów doskonale zna już od dłuższego czasu dostępne na rynku wydawniczym podręczniki polskich autorów jak „Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka” pod redakcją Ciborowskiej i Rudnickiej czy Dietoterapia – Włodarek, Lange, Kozłowska. Bardzo przystępnie napisane zostały także podręczniki autorów zagranicznych, które doczekały się polskiego tłumaczenia jak „Dietetyka kliniczna” – Mary Width, Tonia Reinhard oraz „Podstawy żywienia i dietoterapia”  – Peckenpaugh. Zobaczymy jak na tym tle prezentuje się podręcznik pod redakcją prof. Grzymisławskiego.

Tytuł: Dietetyka kliniczna
Autorzy: Marian Grzymisławski [red.]
Wydawnictwo: PZWL
Ilość stron: 594
Rok wydania: 2019

Dietetyka kliniczna pod red. prof. Grzymisławskiego

dietetyka kliniczna grzymisławski

W stworzeniu najnowszej pozycji wydanej przez PZWL współpracowało kilkudziesięcioosobowe grono wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny, farmacji oraz żywienia człowieka i dietetyki.

Wśród współautorów znalazły się między innymi takie nazwiska jak prof. dr hab. n med. Zygmunt Adamski, prof. dr hab. n med. Paweł Bogdański, prof. dr hab. n med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. n med. Mirosław Jarosz,  prof. dr hab. n med. Stanisław Kłęk, prof. dr hab. n med. Longina Kłosiewicz Latoszek, prof. dr hab. n med. Hanna Krauss, prof. dr hab. n med. Piotr Socha, prof. dr hab. n med. Hanna Szajewska, prof. dr hab. n med. Wiktor Szostak czy prof. dr hab. n med. Katarzyna Wieczorowska Tobis.

16 rozdziałów

Treść podręcznika „Dietetyka kliniczna pod redakcją profesora Grzymisławskiego” została podzielona na szesnaście rozdziałów.

1 . Fizjologia układu pokarmowego. Hormonalna kontrola pobierania pokarmu.

Autorzy przedstawili temat w bardzo esencjonalnej formie. Liczne wytłuszczenia, wypunktowania oraz treści przedstawione z użyciem tabel pomagają czytelnikowi odnaleźć się w poruszanych zagadnieniach oraz je zapamiętać.

2. Żywienie dzieci i młodzieży.

Rozdział została rozbity na trzy podrozdziały poświęcone żywieniu dzieci w zależności od wieku a więc w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym oraz żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W tym rozdziale znalazły się też zagadnienia z zakresu żywienia dzieci z mukowiscydozą.

dietetyka kliniczna pzwl

3.Dietoprofilaktyka i dietoterapia gerontologiczna.

Temat żywienia osób starszych jest często pomijany lub traktowany pobieżnie. W podręczniku „Dietetyka kliniczna” został on omówiony w aspekcie rekomendacji żywieniowych dla starzenia normalnego oraz patologicznego.

Autorzy posłużyli się przykładem rekomendacji żywieniowych dla chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, które bardzo często towarzyszą procesom patologicznego starzenia się.

4. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących

W tym rozdziale znalazły się wiadomości dotyczące zmian masy ciała oraz zmian metabolicznych podczas ciąży. Autorka opisała zmiany zapotrzebowania energetycznego oraz na makro i mikroskładniki w diecie ciężarnej. Wskazała źródła i konsekwencje zatruć pokarmowych w tym okresie. Podkreśliła rolę suplementacji wśród kobiet ciężarnych oraz omówiła zasady żywienia ciężarnych.

5. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego.

W tym rozdziale poruszone zostały zagadnienia żywienia w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego, w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki, w marskości wątroby, chorobie trzewnej oraz SIBO.

6. Żywienie w cukrzycy

W tym rozdziale zebrano ogólne zalecenia dietetyczne w cukrzycy według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zasady postępowania żywieniowego u osób z cukrzycą typu 1 i 2. Omówiono zagadnienie cukrzycy wtórnej oraz wyszczególniono powikłania tej choroby. Autorzy omówili tu również zasady leczenia dietetycznego pacjentów z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek.

7. Leczenie dietetyczne otyłości

Rozdział opracowany przez panią prof. dr hab. Lucynę Ostrowską dotyczy diagnostyki i patomechanizmu otyłości oraz założeń i metodyki diety redukcyjnej. Autorka opisała także zasady żywienia pacjentów po zabiegach bariatrycznych.

8. Problematyka diagnozowania i leczenia dietetycznego pacjentów niedożywionych

Autorem tej części „Dietetyki klinicznej” jest prof. dr hab. n med. Stanisław Kłęk. Przedstawił on definicję, rozpoznanie, konsekwencje i leczenie niedożywienia. Ponieważ rozdział traktuje zagadnienie bardzo zwięźle dla osób zainteresowanych tym tematem polecić można pozycję  Anny Rogulskiej „Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu„.

9. Postępowanie dietetyczne w zaburzeniach odżywiania

Temat powszechnie opisywany we wszystkich podręcznikach z zakresu dietetyki klinicznej. Także w Dietetyce klinicznej pod redakcją profesora Grzymisławskiego nie zabrakło omówienia jadłowstrętu i żarłoczności psychicznych innych mniej znanych zaburzeń odżywiania oraz metod postępowania żywieniowego w tych przypadkach.

10. Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych

Ten rozdział opracowały panie Kapała i Sirwiłło. Aleksandra Kapała z nich ma na swoim koncie liczne publikacji z zakresu żywienia w chorobach onkologicznych w tym także recenzowaną na naszej stronie książkę „Dieta w chorobie nowotworowej”.

W „Dietetyce klinicznej” panie opisały wpływ sposobu odżywiania na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej, poruszyły problematykę niedożywienia u pacjentów onkologicznych oraz metody planowania ich diety. Co ważne, autorki zebrały informacje dotyczące nowych trendów w żywieniu osób z chorobami nowotworowymi.

Osobom zainteresowanym tematyką żywienia w chorobach onkologicznych można polecić także opracowanie pt. „Nie daj się rakowi!”.

11.Żywienie w chorobach nerek

Czytelnicy znajdą tu informacje dotyczące zaleceń żywieniowych chorych dializowanych oraz tych po przeszczepie nerki. Autorka zebrała także metody postępowania dietetycznego u osób z ostrym uszkodzeniem nerek oraz kamicą układu moczowego.

Zobacz również
kurkuma lewandowska

12. Żywienie w chorobach układu krążenia

Rozdział traktujący i zasadach postępowania dietetycznego w nadciśnieniu tętniczym oraz dyslipidemiach. Autorzy wskazali zasady profilaktyki żywieniowej chorób układu krążenia.

13. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach skóry.

Omówiono tu postępowanie żywieniowe u osób z łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, trądzikiem i chorobach pęcherzowych skóry.

14. Żywienie osób z nadwrażliwością pokarmową

Autorzy wskazali różnice pomiędzy alergią a nietolerancją pokarmową. Opisali wybrane choroby alergiczne związane z modyfikacją diety oraz wskazali niepożądane skutki stosowania diet eliminacyjnych. W tym rozdziale znalazły się także przykładowe diety eliminacyjne.

Dla osób  zainteresowanych tematem można polecić wysokiej klasy podręcznik akademicki z tego zakresu „Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy”.

15.Podstawy żywienia klinicznego

W tym rozdziale zostały omówione zagadnienia z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz istotne z punktu widzenia zapobiegania groźnym wręcz niekiedy zagrażającym życiu infekcjom związanym z niewłaściwą pielęgnacją dostępu w żywieniu parenteralnym.

16. Prebiotyki, probiotyki, suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Ostatni rozdział jest jednym z najkrótszych i zawiera przede wszystkim obecnie obowiązujące definicje powyższych zagadnień.  

Podsumowanie

Książka „Dietetyka kliniczna” pod redakcją profesora Grzymisławskiego to bardzo aktualny i przystępnie napisany podręcznik akademicki. Stanowi bazę do nauki przedmiotu dla kierunków lekarskiego, pielęgniarskiego, dietetyki i rehabilitacji.

Podręcznik „Dietetyka kliniczna” został doskonale opracowany pod względem edytorskim. Liczne tabele, wypunktowania, wytłuszczenia i zestawienia porównawcze ułatwiają odbiorcy zapoznanie się i zapamiętanie wymagającej treści.

Książka Dietetyka kliniczna pod redakcją profesora Grzymisławskiego z pewnością powinna znaleźć się w biblioteczce każdego dietetyka.