Advertisement

Dzieci z obciążeniem genetycznym warunkującym otyłość są bardziej podatne na reklamy produktów typu fast food

Avatar photo

Badacze z Dartmouth odkryli, że dzieci z obciążeniem genetycznym warunkującym otyłość wykazują większą aktywność w części mózgu odpowiedzialnego za system nagród podczas oglądania reklam nawiązujących do jedzenia typu fast food. Badania są innowacyjne, mogą przybliżyć kwestie wpływu genów odpowiedzialnych za podatność na otyłość i aktywności mózgu na tak odbiór tak potężnego narzędzia, jakim jest reklama.

Badając struktury dopiero rozwijającego się mózgu i ośrodka nagrody możemy zacząć zastanawiać się nad pytaniem, czy dzieci z predyspozycją do otyłości mogą silniej reagować na reklamy fast food?”- mówi Kristina M. Rapuano, absolwentka wydziału Psychological and Brain Sciences.

Badanie przeprowadzono na 78 dzieciach w wieku 9-12 lat, oglądających program telewizyjny przy jednoczesnym badaniu aktywności mózgu. Aby zbliżyć eksperyment do warunków domowych, program zawierał 12 minutową przerwę na reklamy – połowa czasu przeznaczona była na reklamy typu fast food. Dzieci zostały również przebadane pod względem ilości tkanki tłuszczowej oraz występowania genu FTO (powiązanego z podatnością na otyłość). Nie tylko ośrodek nagrody był u badanych większy od przeciętnego rozmiaru owej strefy, ale wykazywał również większą aktywność podczas prezentacji reklamy typu fast food.

W związku z powyższym można wysnuć teorię, wg której dzieci posiadające predyspozycję do wystąpienia otyłości mogą podczas wyświetlania reklam typu fast food czy reklam powiązanych z jedzeniem sięgać po przekąski w trakcie oglądania telewizji lub nawet rekompensować głód powstały podczas reklam.

Zobacz również
jedzenie poprawiające nastrój

Badanie: Ahmad R. Hariri, Duke University, Durham, NC, and accepted by Editorial Board Member Leslie G. Ungerleider November 3, 2016 (received for review April 5, 2016)