Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Edukator w cukrzycy – online

5 września, 2020 Cały dzień

Cele szkolenia:

 • poznanie kompletnej typologii cukrzycy: typ 1., typ 2., typ 3., LADA, MODY, cukrzyca ciążowa – epidemiologia, postępowanie, wskazania, sposób leczenia,
 • rozwój kompetencji w zakresie różnic co do zaleceń żywieniowych i postępowania dietetycznego w zależności od stosowanego rodzaju insuliny,
 • wyjaśnienie różnic w rozkładzie posiłków i ilości węglowodanów w zależności od metody leczenia,
 • zasady intensywnej czynnościowej insulinoterapii – liczenie wymienników węglowodanowych i wymienników białkowo-tłuszczowych,
 • edukacja żywieniowa pacjenta diabetologicznego – szkolenie w zakresie koordynowania działaniami związanymi z edukacją dietetyczną pacjenta.
   PROGRAM1. Podstawowe informacje o cukrzycy
   • Epidemiologia choroby
   • Typologia
   • Metody leczenia
   • Stosowane rodzaje insulin
  2. Zalecenia żywieniowe w zależności od stosowanej metody leczenia. Postępowanie dietetyczne w zależności od stosowanej insuliny
   • Zalecenia żywieniowe w intensywnej czynnościowej insulinoterapii
   • Zalecenia żywieniowe u pacjentów stosujących stałe dawki insulin
   • Zalecenia żywieniowe w przypadku stosowania mieszanek insulinowych
   • Zalecenia żywieniowe w przypadku leczenia doustnymi środkami farmakologicznymi
   • Postępowanie w przypadku leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej
  3. Edukacja pacjenta diabetologicznego – praktyczne wskazówki
  • Układanie jadłospisu w przypadku stosowania insulin analogowych (mieszanki i insulina krótko działająca) – case study
  • Charakterystyka posiłków w przypadku insulin ludzkich
  • Jadłospis pacjenta stosującego doustne środku farmakologiczne
  • Projektowanie autorskiego jadłospisu w zależności od metody leczenia i stosowanej insuliny

Metody: wykład, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, praca w parach

Czas trwania szkolenia: 8h 

Trener: dr n. med. Agata Juruć

Rejestracja i szczegóły: