Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

INSULINOOPORNOŚĆ od teorii do praktyki [ONLINE]

3 października, 2020 @ 09:00 17:00

Głównym sposobem leczenia IO jest modyfikacja stylu życia, a w szczególności dobrze prowadzona terapia żywieniowa oraz aktywność fizyczna. Tematyka postępowania dietetycznego w insulinooporności cieszy się w ostatnich latach rosnącą popularnością. Gwałtowny wzrost liczby nowych doniesień naukowych dotyczących roli diety w rozwoju i leczeniu IO, w tym badań nad skutecznością alternatywnych modeli żywieniowych, skutkuje potrzebą systematycznego przeglądu wiedzy z tego zakresu oraz próbą jej przełożenia na praktyczne zalecenia dla pacjentów z IO. Celem kursu jej usystematyzowanie wiedzy dietetyków o insulinooporności (jej patomechanizmie, związku z innymi jednostkami chorobowymi, diagnostyce, leczeniu) oraz zasadach dietetycznego prowadzenia pacjentów z uwzględnieniem różnych modeli żywieniowych. Ponadto, podczas zajęć każdy uczestnik będzie miał możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę.

Plan szkolenia:

1. INSULINOOPORNOŚĆ – podłoże kliniczne zaburzenia: /2h/
– definicja, patogeneza, patomechanizm,
– diagnostyka i leczenie,
– insulinooporność współwystępująca z innymi jednostkami chorobowymi,

2. INSULINOOPORNOŚĆ – z czym to się je: /3h/
– zasady żywienia pacjentów z IO,
– przegląd alternatywnych modeli dietetycznego leczenia IO,
– suplementacja w IO,

3. ILE PRZYPADKÓW tyle HISTORII – czyli o pracy dietetyka z pacjentem z IO /metoda przypadków: /3h/
– analiza przypadków pacjentów z IO,
– różne modele pracy dietetycznej z pacjentem z IO.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:3 października 2020Godzina:9:00Czas:8h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

230 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

250 zł

Pozostali

270 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Rejestracja:

http://www.szkoleniadietetyka.pl/szkolenia/328-insulinoopornosc-od-teorii-do-praktyki-online

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej