Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (ONLINE)

5 grudnia, 2020 @ 09:45 14:30

Szkolenie ON-LINE dla profesjonalistów medycznych z placówek podstawowej opieki zdrowotnej w makroregionie centralnym (woj. mazowieckie i łódzkie)

organizowane w ramach Projektu

„Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dowiedz się więcej na temat programu – kliknij w obrazek:

ZAREJESTRUJ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE DLA PROFESJONALISTÓW MEDYCZNYCH!

W skrócie:

Projekt „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020” kierowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym – Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i działań edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Więcej informacji o Projekcie znajdziesz na stronie www.sercunaratunek.pl

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu krążenia u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH). Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych i personelu.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualne zasady zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja, tryb i czas trwania: Szkolenie są jednodniowe, odbywają się w trybie on-line, w godzinach: 9:45 – 14:30

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KADRY POZ

ON-LINE

9:45Uruchomienie poczekalni
10:00-10:45SESJA 1 –Projekt Sercu na Ratunek -Program KORDIAN 2020.
 Powitanie uczestników, prof. dr hab. med. W. Drygas
 Założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN, dr A. Aranowska,
 Prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW, dr A. Sitek
10:45-11:00Test wstępny
11:00-11:45SESJA 2 – Prewencja chorób serca
 Prewencja sercowo-naczyniowa oraz hipercholesterolemia rodzinna, dr hab. med. P. Dobrowolski
11:45-12:30SESJA 3 – Zasady zdrowego stylu życia
 Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób serca, prof. dr hab. med. W. Drygas
 Dieta w profilaktyce chorób serca, dr A. Aranowska
12:30-12:45Sesja pytań i odpowiedzi; Podsumowanie szkolenia
12:45-13:00Test końcowy
13:00-13:15Przerwa
13:15-14:30SESJA 4 –Komunikacja (dla chętnych)
 Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta, mgr M. Borek

Szczegóły i rejestracja:

https://konferencje.ikard.pl/Strona/pokaz_szczegoly_wydarzenia/58

Darmowy

Kordian Makroregion Centralny

Obejrzyj komentarze (0)

Leave a Reply