Edukacja żywieniowa – Isobel R. Contento

Avatar photo
edukacja żywieniowa cover

Edukacja żywieniowa Isobel R. Contento to obszerny podręcznik akademicki, który ukazał się w 2018 roku nakładem wydawnictwa PWN. Pozycja ta w najdokładniejszy, jak do tej pory, sposób opisuje zagadnienie edukacji żywieniowej w języku polskim.

KONKURS!

Napisz na adres redakcja@dietetycy.org.pl do 18.11.2018 w 2-3 zdaniach co Twoim zdaniem powinno zmienić się w edukacji żywieniowej w Polsce. 2 najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone – zaś laureaci powiadomieni e-mailem!

Tytuł: Edukacja Żywieniowa
Autor: Isobel R. Corento
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 960

Edukacja żywieniowa – pierwszy podręcznik w Polsce

edukacja żywieniowa okładka

W książce zostało przedstawione nowoczesne i holistyczne ujęcie zagadnienia z zastosowaniem innowacyjnej metody nauczania DESIGN.

Metoda ta złożona z 6 kroków stanowi systemowe podejście zwiększające jakość i skuteczność edukacji żywieniowej. Książka została oparta o koncepcję promocji zdrowia. Autorka w szczegółowy sposób opisała sposoby projektowania, wdrażania i ewaluacji programów edukacji żywieniowej.

W podręczniku można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące motywacji różnych grup ludności w zależności od wieku, grupy etnicznej czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Od czytelnika wymagane jest rzeczywiste studiowanie podręcznika, gdyż zawiera on wiele zawiłości związanych ze sposobem wdrażania procedury DESIGN. Dla pełniejszego zrozumienia metody oraz jej prawidłowego wdrożenia niezbędna jest analiza licznych arkuszy – wzorców do planowania właściwej edukacji żywieniowej.

Metody wdrażania programów edukacji żywieniowej

W książce można znaleźć liczne teoretyczne jak i praktyczne rozwiązania związane z planowaniem, wprowadzaniem jak i ewaluacją wiedzy żywieniowej, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

edukacja żywieniowa pwn

Autorka wskazała praktyczne metody przeprowadzania tych działań w grupach jednorodnych oraz zróżnicowanych etnicznie i kulturowo, co jest niezwykle przydatne w realiach obecnego społeczeństwa.

Rola środków masowego przekazu

Isobel R. Contento poświeciła obszerny fragment publikacji tematyce wykorzystania środków masowego przekazu dla celów edukacji żywieniowej. Znaleźć tu można informacje i przykłady realizowanych kampanii żywieniowych w różnych krajach, także z użyciem nowoczesnych technologii służących zindywidualizowaniu przekazu.

Co znajdziesz w książce

Dla ułatwienia korzystania z treści podręcznika „Edukacja żywieniowa” autorka podzieliła ją na trzy części.

W pierwszej znalazły się zagadnienia związane z wyborami żywieniowymi konsumentów. Autorka omówiła tu kluczowe elementy sukcesu edukacji żywieniowej  oraz wszystkie kluczowe teorie wykorzystywane w interwencjach edukacji żywieniowej.

edukacja żywieniowa contento

Druga część podręcznika dotyczy istoty procedury DESIGN, będącej podstawą tego podręcznika. Czytelnik poznaje założenia metody, jej znaczenie, skuteczność oraz otrzymuje wskazówki wykorzystania teorii w praktyce.

Co ważne, pod koniec każdego rozdziału tej części znalazło się studium przypadku ilustrującego każdy krok procedury. W rozdziale 13 zaś załączono zestawy gotowych, czystych arkuszy do wykorzystania przez edukatorów żywieniowych.

Trzecia cześć obejmuje podstawowe informacje dotyczące realizacji edukacji żywieniowej wśród różnych grup odbiorców. W tej części znalazły się również informacje praktyczne dotyczące prowadzenia zajęć grupowych, opracowania pomocniczych materiałów pisanych oraz wizualnych.

Zobacz również
suplementy od a do z

Podsumowanie

Podręcznik Edukacja żywieniowa Isobel R. Contento to, najkrócej ujmując, połączenie badań, teorii i praktyki z zakresu planowania i prowadzenia skutecznej edukacji żywieniowej i wzmacniania wsparcia środowiskowego dla jej odbiorców.

Forma podręcznika

Forma opracowania podręcznika – liczne schematy, ujęcia tabelaryczne, ilustracje, obramowania, wypunktowania i wytłuszczenia w tekście jest przyjazna czytelnikowi. Studiujący może swobodnie poruszać się w dość skomplikowanej treści, korzystać z przykładów, inspirować się pomysłami, które zostały już pozytywnie zweryfikowane w praktyce. 

Na końcu każdego rozdziału autorka zebrała pokaźny spis literaturowy zawierający najnowsze prace naukowe niezbędne do dalszego dokształcania się czytelnika.

Dla kogo „edukacja żywieniowa”?

Książkę poleciłabym wykładowcom akademickim, chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji żywieniowej i chcącym uatrakcyjnić opracowywane przez siebie wykłady.

Edukacja żywieniowa Isobel R. Contento to także świetna baza wiedzy dla studentów, którzy w toku studiów realizują ten przedmiot lub poszukują rzetelnego źródła do opracowania pracy dyplomowej na każdym poziomie kształcenia.

Edukacja żywieniowa Isobel R. Contento to zaś przede wszystkim nieoceniona pomoc dla osób profesjonalnie zajmujących się edukacją żywieniową. Książkę tę warto rekomendować dziennikarzom redakcji telewizyjnych, radiowych oraz prasy tradycyjnej i internetowej, by na jej podstawie szerzyli poprawną wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia.