Edukacja żywieniowa od najmłodszych lat przynosi korzyści dla zdrowia serca

Avatar photo
edukacja dietetyczna dzieci

Badanie Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project Uniwersytetu w Turku w Finlandii analizuje korzyści płynące z promowania zdrowia sercowo-naczyniowego poprzez poradnictwo dietetyczne od okresu niemowlęcego do wczesnej dorosłości. Ogółem w badaniu wzięło udział 1116 dzieci i ich rodzin z Turku, począwszy od dzieci w wieku 7 miesięcy

Charakterystyka badania:

W badaniu analizowano dane na temat 1116 dzieci (urodzonych w latach 1989-1991) Połowa dzieci została losowo przydzielona do grupy, która otrzymała porady dietetyczne promujące sposób odżywiania zdrowy dla serca zgodnie z zaleceniami żywieniowymi (564 osoby). Druga połowa (552 osoby) stanowiła grupę kontrolną, która otrzymała jedynie podstawową edukację zdrowotną w ośrodkach zdrowia oraz w szkole. Regularne porady, które rozpoczęły się w dzieciństwie, zakończyły się, gdy uczestnicy skończyli 20 lat.

Porad udzielono rodzicom do wieku 7 lat, a następnie stopniowo więcej informacji przekazywano bezpośrednio do dziecka. Porady dietetyczne miały na celu zwiększenie wiedzy na temat żywienia rodziców i dzieci. Interwencja obejmowała 30 minut indywidualnego doradztwa dietetycznego i edukację żywieniową. Każda sesja miała określony temat i zadania do wykonania.  

Badania pokazują, że regularne doradztwo dietetyczne od niemowlęctwa ma pozytywny wpływ na jakość spożywanych tłuszczów w diecie, a także na poziom cholesterolu w surowicy, wrażliwość na insulinę i ciśnienie tętnicze krwi.

edukacja
Ekaterina Morozova / 123RF

Po zakończeniu poradnictwa dietetycznego mającego na celu poprawę zdrowia sercowo-naczyniowego uczestnicy zostali zaproszeni na badanie kontrolne w wieku 26 lat. W latach 2015-2018 wzięło w nim udział 551 osób. Podczas badania oceniono dane dotyczące diety, stylu życia i ryzyka kardiometabolicznego, w tym ciśnienie tętnicze, antropometrię, badania biochemiczne krwi (lipidogram, apolipoproteiny, glukoza i insulina) oraz wskaźnik HOMA-IR.

Wyniki i wnioski:

Opublikowano już pierwsze wyniki dalszych badań, które pokazują, że dieta osób w grupie interwencyjnej jest zdrowsza dla serca. Ponadto utrzymujące się korzystne efekty obserwuje się w poziomach całkowitego cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy, które są nadal niższe w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej. Ponadto wrażliwość na insulinę osób uczestniczących w poradnictwie dietetycznym była również lepsza niż w grupie kontrolnej.

Zobacz również
dieta dash

Podsumowując, wyniki potwierdzają pogląd, że poradnictwo dotyczące diety zdrowej dla serca począwszy od wczesnych lat życia ma pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, które utrzymuje się nawet po zaprzestaniu aktywnego doradztwa.

Źródło: Katja Pahkala, Tomi T Laitinen, Harri Niinikoski, Noora Kartiosuo, Suvi P Rovio, Hanna Lagström, Britt-Marie Loo, Pia Salo, Eero Jokinen, Costan G Magnussen, Markus Juonala, Olli Simell, Antti Jula, Tapani Rönnemaa, Jorma Viikari, Olli T Raitakari. Effects of 20-year infancy-onset dietary counselling on cardiometabolic risk factors in the Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP): 6-year post-intervention follow-upThe Lancet Child & Adolescent Health, 2020; 4 (5): 359