Edukacja żywieniowa od najmłodszych lat przynosi korzyści dla zdrowia serca

edukacja dietetyczna dzieci

Badanie Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project Uniwersytetu w Turku w Finlandii analizuje korzyści płynące z promowania zdrowia sercowo-naczyniowego poprzez poradnictwo dietetyczne od okresu niemowlęcego do wczesnej dorosłości. Ogółem w badaniu wzięło udział 1116 dzieci i ich rodzin z Turku, począwszy od dzieci w wieku 7 miesięcy

Charakterystyka badania:

W badaniu analizowano dane na temat 1116 dzieci (urodzonych w latach 1989-1991) Połowa dzieci została losowo przydzielona do grupy, która otrzymała porady dietetyczne promujące sposób odżywiania zdrowy dla serca zgodnie z zaleceniami żywieniowymi (564 osoby). Druga połowa (552 osoby) stanowiła grupę kontrolną, która otrzymała jedynie podstawową edukację zdrowotną w ośrodkach zdrowia oraz w szkole. Regularne porady, które rozpoczęły się w dzieciństwie, zakończyły się, gdy uczestnicy skończyli 20 lat.

Porad udzielono rodzicom do wieku 7 lat, a następnie stopniowo więcej informacji przekazywano bezpośrednio do dziecka. Porady dietetyczne miały na celu zwiększenie wiedzy na temat żywienia rodziców i dzieci. Interwencja obejmowała 30 minut indywidualnego doradztwa dietetycznego i edukację żywieniową. Każda sesja miała określony temat i zadania do wykonania.  

Badania pokazują, że regularne doradztwo dietetyczne od niemowlęctwa ma pozytywny wpływ na jakość spożywanych tłuszczów w diecie, a także na poziom cholesterolu w surowicy, wrażliwość na insulinę i ciśnienie tętnicze krwi.

edukacja
Ekaterina Morozova / 123RF

Po zakończeniu poradnictwa dietetycznego mającego na celu poprawę zdrowia sercowo-naczyniowego uczestnicy zostali zaproszeni na badanie kontrolne w wieku 26 lat. W latach 2015-2018 wzięło w nim udział 551 osób. Podczas badania oceniono dane dotyczące diety, stylu życia i ryzyka kardiometabolicznego, w tym ciśnienie tętnicze, antropometrię, badania biochemiczne krwi (lipidogram, apolipoproteiny, glukoza i insulina) oraz wskaźnik HOMA-IR.

Wyniki i wnioski:

Opublikowano już pierwsze wyniki dalszych badań, które pokazują, że dieta osób w grupie interwencyjnej jest zdrowsza dla serca. Ponadto utrzymujące się korzystne efekty obserwuje się w poziomach całkowitego cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy, które są nadal niższe w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej. Ponadto wrażliwość na insulinę osób uczestniczących w poradnictwie dietetycznym była również lepsza niż w grupie kontrolnej.

Zobacz również
jakie witaminy na serce

Podsumowując, wyniki potwierdzają pogląd, że poradnictwo dotyczące diety zdrowej dla serca począwszy od wczesnych lat życia ma pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, które utrzymuje się nawet po zaprzestaniu aktywnego doradztwa.

Źródło: Katja Pahkala, Tomi T Laitinen, Harri Niinikoski, Noora Kartiosuo, Suvi P Rovio, Hanna Lagström, Britt-Marie Loo, Pia Salo, Eero Jokinen, Costan G Magnussen, Markus Juonala, Olli Simell, Antti Jula, Tapani Rönnemaa, Jorma Viikari, Olli T Raitakari. Effects of 20-year infancy-onset dietary counselling on cardiometabolic risk factors in the Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP): 6-year post-intervention follow-upThe Lancet Child & Adolescent Health, 2020; 4 (5): 359