Egzaminy certyfikujące dla dietetyków w 2020?

dietetyk zawodem przyszłości

Formalne uregulowanie zawodu nie za sprawą ustaw, ale poprzez egzaminy certyfikujące.

Wypowiedź Grzegorza Juszczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 

W dniach 21 i 22 października 2019 r w Warszawie odbywa się XV Forum Rynku Zdrowia. Wydarzenie to poświęcone jest prezentacji oraz omówieniu kierunków działań oraz wybranych, rozwiązań mających przyczynić się do poprawy funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W czasie kilkudziesięciu zaplanowanych sesji poruszone zostaną tematy dotyczące między innymi polityki zdrowotnej, terapii w wybranych dziedzinach medycyny oraz najnowszych technologii medycznych.

W wydarzeniu biorą udział między innymi przedstawiciele administracji państwowej parlamentarzyści, przedstawiciele podmiotów leczniczych i pacjentów, eksperci z branży medycznej oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego.

Jak uregulować zawód dietetyka

Wśród zaproszonych gości był także dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) Grzegorz Juszczyk, który udzielił wypowiedzi dla portalu rynekzdrowia.pl podczas sesji „Zawody medyczne”.  Wspomniał, że zaangażował się w analizę problemów kadrowych w środowisku dietetyków z uwagi na fuzję NIZP-PZH z IŻŻ. Przyznał, że zawód dietetyka jest, podobnie jak zawód osób kończących kierunek zdrowie publiczne, nieuregulowany prawnie.  

tytuł zawodowy dietetyk
© Ammentorp / 123RF

Grzegorz Juszczyk przyznał, że dietetycy nie tylko powinni udzielać świadczeń, ale także wspierać kompetencyjnie przedstawicieli innych zawodów medycznych. Zauważył też, że „dietetycy stanowią istotną grupę zawodową, nie mająca wciąż swojego branżowego samorządu. To kolejny nieregulowany zawód w systemie, którego znaczenie będzie, a na pewno powinno rosnąć”.

Egzaminy certyfikujące dla absolwentów zdrowia publicznego i dietetyków

Dla osób kończących kierunek Zdrowie publiczne dyrektor Grzegorz Juszczyk zapowiedział, że NIZP-PZH planuje przeprowadzenie w 2020 roku pierwszego, dobrowolnego egzaminu certyfikującego, opartego na sektorowej ramie kwalifikacji dla osób, które mają za sobą studia na kierunku zdrowie publiczne. Jak taki egzamin będzie wyglądał? „Będzie to egzamin interaktywny. Jego wyniki pozwolą uzyskać nie tylko odpowiedni dyplom, ale także szczegółową informację o kompetencjach zawodowych w dziedzinie zdrowia publicznego, czego tak bardzo oczekują pracodawcy” – stwierdził dr Juszczyk.

Zobacz również
klimat to my

Podobne rozwiązanie – w postaci procesu certyfikacyjnego – ma zostać wprowadzone przez NIZP-PZH również dla dietetyków. Grzegorz Juszczyk podkreślił, że taką potrzebę zgłaszają sami przedstawiciele tego zawodu, argumentujący, że porad żywieniowych udzielają osoby bez właściwego wykształcenia zawodowego w tym osoby po tygodniowych kursach czy trenerzy fitness.

Dyrektor Juszczyk powiedział, że „takie usługi świadczone przez osoby bez odpowiedniego przygotowania mogą powodować zagrożenie dla zdrowia” z czym należy się zgodzić. Innym problemem jaki zauważył przewodniczący NIZP-PZH w odniesieniu do zawodu dietetyka jest rozproszenie zawodu oraz to, że pacjenci nie mają dostępu do tych specjalistów ani w ramach podstawowej ani ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Pacjenci zaś potrzebują rzetelnych i profesjonalnych porad w tym zakresie.

Czy waszym zdaniem rozwiązanie polegające na dobrowolnym przystępowaniu do egzaminu certyfikującego jest skutecznym rozwiązaniem kwestii regulacji prawnej zawodu dietetyka? Piszczcie w komentarzu