Ile kroków dziennie dla zdrowia — wyniki meta-analizy 15 badań naukowych

Avatar photo
spacer zdrowie

Badacze z University of Massachusetts Amherst postanowili sprawdzić, czy istnieje określona liczba kroków, która przynosiłaby zdrowie. W tym celu porównali wyniki 15 dotychczasowych badań. Łącznie opracowania te obejmowały grupę 50 tysięcy osób. Swoje wnioski naukowcy opublikowali w Lancet Public Health (IF=21.6).

Magiczne 10 tysięcy kroków. Fakt czy mit?

Najbardziej popularnym celem dla osób, chcących chodzić dla zdrowia, jest słynne 10 tysięcy kroków dziennie. Pomysł jednak nie jest owoce analiz naukowych, ani rekomendacji. Pochodził z japońskiego urządzenia, które taki okrągły, łatwy do zapamiętania próg ustalił dla użytkowników. Z uwagi na prostotę zasada szybko i szeroko się przyjęła.

Już od dawna naukowcy dyskutują nad tym, czy taki „idealny” próg w ogóle istnieje. Badanie z JAMA z 2020 roku [2] (LINK) sugerowało raczej, że wraz ze zwiększaniem aktywności korzyści dla organizmu rosną. Z drugiej strony zespół, którego badanie tutaj opiszemy, niedawno wskazywał na korzyści już przy poziomie 7 tysięcy kroków [3]. Gdzie zatem leży prawda?

WHO w swoich rekomendacjach bardziej opiera się na długości i intensywności aktywności fizycznej. Warto zauważyć, że rekomendacje WHO są różne dla konkretnych grup wiekowych. Dla osób dorosłych minimalnym progiem, jaki rekomenduje organizacja, jest 150 minut tygodniowej aktywności. Aktualne rekomendacje znajdziesz w artykule: https://dietetycy.org.pl/zalecenia-who-aktywnosc-fizyczna/.

Ilość kroków u dorosłych i osób starszych – co mówi badanie?

Zakres 6-8 tysięcy kroków przynosi korzyści dla osób powyżej 60. roku życia. Powyżej tych wartości nie stwierdzono silniejszego efektu prewencyjnego przed ryzykiem przedwczesnej śmierci.

Dla osób dorosłych takim optymalnym pasmem jest 8 do 10 tysięcy kroków. Ponownie — wyższa aktywność nie ma jeszcze dostatecznych dowodów na wspieranie długowieczności.

Zobacz również
kijki NK

Wśród analizowanych badań były też wskazujące na silniejszy wpływ prozdrowotny ilości kroków przekraczających te wartości. Jednak dowody na to, zdaniem naukowców, jeszcze nie są dostatecznie mocne.

Co z prędkością spaceru?

Co może być zaskakujące, badacze nie stwierdzili, żeby prędkość spaceru miała istotny wpływ. Bardziej kompleksowo o korzyściach płynących ze spacerowania przeczytacie w artykule Marceliny Paszkowskiej: https://dietetycy.org.pl/spacer-zdrowie/

Bibliografia:

  1. Paluch, A.E., Bajpai, S., Bassett, D., Carnethon, M., Ekelund, U., Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. The Lancet Public Health, 2022; 7 (3): e219
  2. Pedro F. Saint-Maurice, Richard P. Troiano, David R. Bassett, Barry I. Graubard, Susan A. Carlson, Eric J. Shiroma, Janet E. Fulton, Charles E. Matthews. Association of Daily Step Count and Step Intensity With Mortality Among US Adults. JAMA, 2020; 323 (12): 1151
  3. Paluch, A. E., Gabriel, K. P., Fulton, J. E., Lewis, C. E., Schreiner, P. J., Sternfeld, B., … & Carnethon, M. R. (2021). Steps per day and all-cause mortality in middle-aged adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study. JAMA network open, 4(9), e2124516-e2124516.