Intendent – dietetyk w żywieniu zbiorowym

Avatar photo
intendent

Zawód dietetyka najczęściej kojarzy się nam z prywatnym gabinetem dietetycznym, urządzeniem BIA, układaniem jadłospisów, odchudzaniem i innymi czynnościami, które wymieniać można by jeszcze długo. Lecz uwadze naszej umyka, że dietetyk to osoba, która pracuje również w szkolnej stołówce, na koloniach dla dzieci, w więzieniach i w innych miejscach, gdzie odbywa się żywienie zbiorowe.

Kto to taki intendent?

Na to pytanie najlepiej mogą odpowiedzieć dzieci. Według nich jest to, zazwyczaj, Pani, która zbiera opłaty za obiady w szkole. Tak najprościej można zdefiniować ten zawód.

Zadania intendenta

Lecz intendent to, również i przede wszystkim:

 • osoba, która układa jadłospisy zgodne z normami i zapotrzebowaniem energetycznym oraz na poszczególne składniki pokarmowe,
 • sporządza receptury na potrawy,
 • musi dopilnować utrzymania kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej,
 • zajmuje się prowadzeniem systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej,
 • odpowiada za magazyny żywności,
 • składa zamówienia u kontrahentów,
 • dokonuje zakupów surowców do produkcji potraw,
 • intendent pozostaje w stałym kontakcie z księgową oraz skrupulatnie wypełnia i prowadzi wszelką dokumentację przychodów i rozchodów materialnych
 • jako „kierownik” kuchni sprawuje nadzór nad kucharkami, pomocami kuchennymi, praktykantami, stażystami.

Wyżej wymienione obowiązki to tylko część wymogów, które spełnia osoba na stanowisku intendenta. Szczegółowy zakres obowiązków ustalany jest przez osobę, kierującą dana placówką, w której odbywa się żywienie zbiorowe (dyrektor szkoły, więzienia, kierownik kolonii itp.)

Kto może być intendentem? Wymagania

Do niedawna osoba pracująca na stanowisku intendenta musiała posiadać wykształcenie średnie (preferowane gastronomiczne), być niekaralna. Osoby bez wykształcenia gastronomicznego odbywały szkolenia bądź kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Obecnie od osób starających się o posadę intendenta lub pracujących już w tym zawodzie, wymaga się wykształcenia wyższego lub średniego w kierunku: dietetyka, technologia żywności i żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz.

Zobacz również
intendent - stołówka szkolna

Czego możemy wymagać od żywieniowca?

Osoba pełniąca stanowisko intendenta powinna przede wszystkim układać jadłospisy zgodnie z panującymi normami żywienia danej grupy ludności, w oparciu o ustawy m.in. Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która została niedawno zaktualizowana, jadłospisy powinny być układane zgodnie z zasadami układania jadłospisów, wdrożyć i wykorzystywać postanowienia systemu HACCP (GMP, GHP).

Wiadomości z dziedziny żywienia człowieka ulegają ciągłej aktualizacji, żywieniowiec powinien brać czynny udział w szkoleniach, kursach podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, jak i sam zdobywać wiedzę poprzez wyszukiwanie aktualnych artykułów na temat żywienia. „Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością„- jak mawiał Hipokrates.

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną w pracy intendenta?

Zapraszamy do kursu żywienia zbiorowego dzieci. Kliknij w baner po szczegóły:


 • Data pierwotnej publikacji artykułu: 12.03.2015
 • Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2022