Jak skutecznie wprowadzać warzywa do diety dzieci – nowe badanie naukowe

Avatar photo
warzywa dziecko

Chociaż preferencje żywieniowe mogą być dużej mierze wyuczone, niechęć jest głównym powodem, dla którego rodzice przestają oferować lub podawać dzieciom pokarmy takie jak warzywa. Nowe badanie w „Journal of Nutrition Education and Behavior”, opublikowane przez Elseviera, wykazało, że wielokrotne oferowanie różnorodnych warzyw zwiększało akceptację i spożycie ich przez dzieci.

Nowe badanie

W badaniu tym wzięły udział 32 rodziny z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat, w których odnotowano niskie spożycie warzyw (<2 porcji/dzień). Rodzice wypełnili ankietę online i wzięli udział w spotkaniu informacyjnym przed uczestnictwem w badaniu. Utworzono trzy grupy: dzieci, którym wprowadzono do jednego warzywa; dzieci, które miały otrzymywać wiele warzyw; oraz grupę dzieci, w której nawyki żywieniowe nie uległy zmianie.

Przebieg

Dane do analizy zebrano na kilka sposobów: dwa posiłki obiadowe serwowane w placówce badawczej, podczas których dzieci mogły jeść tyle brokułów, kalafiora i fasolki szparagowej, ile chciały; zmiany w rzeczywistych porcjach warzyw spożywanych w domu, przedszkolu lub w szkole, odnotowane w dziennikach żywności; oraz zgłoszenia rodziców na temat zwyczajowego spożycie warzyw.

Strategie oferowania warzyw były prowadzone przez rodziców w domu. Rodziny wprowadzające jedno warzywo zastosowały brokuł oraz rodziny próbujące wielu warzyw – brokuł, cukinię i groszek. Rodzice otrzymali kupony na zakup warzyw i instrukcje dotyczące wielkości porcji i metod gotowania, a także wskazówki, jak serwować warzywa dzieciom oraz jak reagować na odmowę spożycia. Dzieciom podawano mały porcje warzyw trzy razy w tygodniu przez pięć tygodni. W nagrodę za spróbowanie warzyw dzieci otrzymywały naklejki.

warzywa wprowadzenie
© Oleksandra Naumenko / 123RF

Wyniki

Nie zauważono różnic między grupami na początku badania dla żadnej z wykorzystanych metod. Kolacja, podczas której dzieci jadły bez rodziców, nie doprowadziła do zwiększenia konsumpcji, być może z powodu nieznanego dzieciom otoczenia. Podczas interwencji zauważono wzrost akceptacji dla warzyw zarówno dla dzieci z grup wprowadzających pojedyncze warzywa, jak i grupy wielu warzyw.

Rodziny, które oferowały wiele warzyw, odnotowały wzrost spożycia z 0,6 do 1,2 porcji, podczas gdy nie zaobserwowano żadnej zmiany spożycia w rodzinach serwujących jedno warzywo lub rodzinach, które nie zmieniły swoich nawyków żywieniowych. Zaobserwowano zwiększoną akceptację wielu warzyw w ciągu pięciu tygodni badania i akceptacja ta utrzymywała się po trzymiesięcznym okresie obserwacji. Po badaniu rodzice stwierdzili, że oferowanie warzyw było „bardzo łatwe” lub „dość łatwe”, przy czym większość z nich postępowała zgodnie z instrukcjami podanymi podczas analizy.

Zobacz również
kompulsywne jedzenie

Podsumowanie

Dr Poelman komentuje: „Podczas gdy ilość spożywanych warzyw wzrosła w czasie badania, ilość ta nadal nie spełniała wytycznych dietetycznych. Niemniej jednak badanie wykazało, że strategia oferowania różnorodnych warzyw była bardziej skuteczna w zwiększaniu spożycia niż oferowanie jednego warzywa”.

Źródło: Astrid A.M. Poelman, Conor M. Delahunty, Maeva Broch, Cees de Graaf. Multiple vs Single Target Vegetable Exposure to Increase Young Children’s Vegetable Intake. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2019; 51 (8): 985.