Konferencja prasowa “Cholesterol zagrożeniem w każdym wieku?”

W dniach 24 – 25 marca 2017 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone pamięci prof. Daniela Steinberga, zatytułowane: „Studies on atherosclerosis in the era of Statins – what has changed?”. Było ono współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oraz program edukacyjny “Proaktywnie dla serca” i całkowicie poświęcone tematyce cholesterolu i jego wpływu na zdrowie człowieka.

Równolegle do sympozjum miała miejsce konferencja prasowa z udziałem pana prof. dr hab. Marka Naruszewicza, honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Konferencja prasowa została opatrzona tytułem “Cholesterol zagrożeniem w każdym wieku? O konieczności profilaktyki podwyższonego cholesterolu od najmłodszych lat”. Pan Profesor w bardzo przystępny sposób przedstawił problematykę zbyt wysokiego poziomu cholesterolu notowanego w polskiej populacji. Podkreślił konieczność monitorowania poziomu cholesterolu wśród całej populacji – w tym dzieci – a szczególnie osób z dziedziczną hipercholesterolemią. Wskazał ogromne znaczenie edukacji żywieniowej, jak i prawidłowej diety – jako najlepszej metody prewencji hipercholesterolemii.

Problem podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi dotyczy wielu społeczeństw europejskich. W trosce o zachowanie zdrowia należy wprowadzić szeroko zakrojone kampanie edukacyjne dotyczące negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających ze zbyt wysokiego poziomu cholesterolu we krwi, jak i skutecznych metod niefarmakologicznych jego obniżania.

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Redakcja Dietetycy.org.pl -

Kontakt: redakcja@dietetycy.org.pl

Yes No