Kongres Food Forum 2019 – sprawozdanie

Avatar photo

W sobotę 15 czerwca miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu „Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Żywienie. Probiotykoterapia. Suplementacja” organizowanym przez „Food Forum”. Był to kongres na najwyższym poziomie zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. Możliwe było uczestnictwo w 8 bardzo ciekawych prelekcjach, a podczas przerw – zapoznać się z ofertą wielu przedstawicieli firm medycznych oraz żywieniowych. Między prelegentami a uczestnikami konferencji wywiązało się wiele interesujących dyskusji. Portal Dietetycy.org.pl był partnerem medialnym wydarzenia.

Od godziny 9 rano trwała rekrutacja uczestników. Godzinę później całość wydarzenia rozpoczęli sami organizatorzy.

Przebieg kongresu

Terapia spektrum autyzmu

Jako pierwsza prelegentka wystąpiła Pani dr. n. med. Magdalena Cubała-Kucharska, odnosząc się do ostatnio gorącego tematu jakim jest żywienie, probiotykoterapia oraz suplementacja jako wsparcie terapii spektrum autyzmu. W wykładzie przedstawiono informacje na temat częstości występowania, diagnozy oraz etiopatogenezy spektrum autyzmu, a także teorie na temat związku z chorobami jelit. W wykładzie omówiono także zasadności stosowania diet, które wymienia się jako pomocne w terapii spektrum autyzm jak: bezglutenowa, dieta low FODMAP, dieta SCD czy ketogenna. Podkreślono także istotną rolę probiotykoterapii.

Choroby neurodegeneracyjne

Kolejny temat „Dieta i suplementacja w profilaktyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych” podjęła dr. n.med. Karolina Skonieczna-Żydecka – prelegentka podkreśliła konieczność wsparcia żywieniowego w tych jednostkach chorobowych. Przypomniano jak ważna jest dieta śródziemnomorska jako działanie prewencyjne przed zaburzeniami pracy układy nerwowego, a także dieta MIND. W wykładzie przedstawiono również informacje na temat diety Swonka jako wsparcia leczenia stwardnienia rozsianego.

Choroby zależne od glutenu

Dr hab. n.med. Elżbieta Jarocka-Cyrta wygłosiła wykład dotyczący aktualnego stanu wiedzy na temat chorób zależnych od glutenu. Przypomniano m.in. przyczyny nietolerancji na gluten, patogenezę choroby trzewnej, wskazania do badań w kierunku celiakii, dane naukowe dotyczące nieceliakalnej nietolerancji glutenu, pułapki podczas prowadzenia diety bezglutenowej oraz mówiono o częstym bezzasadnym stosowaniu diety bezglutenowej.

Sposób na Hashimoto

Mgr Dominika Gier przedstawiła prelekcję pt.: „Sposób na Hashimoto – strategie dietetyczne oraz suplementacyjne w terapii autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy”. Prelegentka wypowiedziała się na temat zasadność stosowania diety bezglutenowej u pacjentów z chorobą Hashimoto na podstawie aktualnych danych. Pani mgr Dominika Gier odnosiła się także do insulinooporności często współwystępującej z Hashimoto. Podkreślono, że przy przygotowywaniu zaleceń dietetycznych dla chorych z Hashimoto powinno się uwzględnić istotną rolę probiotykoterapii.

Ze względu na wzrastającą ilość rozpoznań zespołu jelita drażliwego wśród pacjentów niezbędne jest pogłębianie wiedzy w tym temacie. Dr n.med. Mirosława Gałęcka poprowadziła bardzo ciekawą prelekcję odnoszącą się do tego problemu zdrowotnego. Uwzględniono niezbędną rolę odpowiedniej diety w terapii IBS, a także techniki radzenia sobie ze stresem. Prelegentka przypomniała, że terapia IBS powinna być prowadzona wielotorowo przy współpracy wielu specjalistów.

Molekularne spojrzenie na otyłość

Dr n.med. Karolina Karabin wystąpiła z prelekcją „Celowane terapie dietetyczne w nadwadze i otyłości – molekularne spojrzenie na otyłość”.  Zwrócono m.in. uwagę na rolę stresu.

Dieta ketogenna a nowotwory

Mgr Klaudia Brzywcy podjęła temat dotyczący diety ketogennej jako nowego kierunku w dietoterapii nowotworów.

Gość specjalny

Na koniec pozostawiono wystąpienie gościa specjalnego –  o diecie w promocji zdrowia seksualnego mówił prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Uczestnicy kongresu mogli dowiedzieć się kilku ciekawostek z historii afrodyzjaków, czyli substancji pobudzających seksualnie. Jak wynika z najnowszych danych naukowych sposób odżywienia się ma bardzo duży wpływ na zdrowie seksualne i są poszczególnie składniki diety, które warto uwzględnić chcąc podnieść swoje libido, jak np. arginina, lizyna, cynk, magnez, chrom, mangan, jod, witaminy B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E i kwas foliowy.