Advertisement

Metoda Sapere w edukacji żywieniowej dzieci w wieku przedszkolnym

Avatar photo
przedszkole metoda sapere

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii edukacja żywieniową opartą na sensorycznym doświadczeniu dla 3,5-letnich dzieci w przedszkolu zwiększa ich gotowość do zdrowych wyborów – warzyw, jagód i innych owoców. Instytut Zdrowia Publicznego i Żywienia Klinicznego na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii bada, w jaki sposób edukacja żywieniowa we wczesnym dzieciństwie może kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.

Edukacja żywieniowa oparta na metodach sensorycznych oferuje nowe narzędzia do promowania właściwych wyborów żywieniowych we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem. Wyniki zostały opublikowane w „Public Health Nutrition”.

przedszkole metoda sapere
pixabay, cc0

Metoda Sapere

Naukowcy zastosowali metodę Sapere, która wykorzystuje naturalny sposób polegania na wszystkich pięciu zmysłach podczas uczenia się nowych rzeczy: wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku. W metodzie Sapere dzieci przejmują aktywną rolę i zachęca się je do dzielenia się wrażeniami zmysłowymi na temat żywności. Nauka o żywności oparta na wrażeniach sensorycznych dobrze może sprawdzić się w przedszkolach, gdzie dzieci codziennie jedzą kilka posiłków i uczestniczą w pedagogicznych zajęciach grupowych.

Przedszkola korzystają z przeróżnych metod podczas edukacji żywieniowej. Mogą na przykład wprowadzać do diety różne warzywa i owoce w sesjach praktycznych, angażować dzieci w samodzielne przygotowywanie prostych posiłków, a także mogą oferować dzieciom możliwość uprawy własnych warzyw na podwórku przedszkola. Tematy związane z żywnością mogą być również zawarte w podręcznikach i grach wykorzystywanych podczas zajęć.

Jak to działa?

Badacze przyjrzeli się dzieciom w różnych grupach przedszkolnych. Niektórym z nich oferowano edukację żywieniowcom opartą na wrażeniach sensorycznych. Następnie dzieciom zaproponowano bufet przekąskowy zawierający różne warzywa, jagody i inne owoce do wyboru, a naukowcy zrobili zdjęcia talerzy przedszkolaków, aby przeanalizować ich wybory żywieniowe. Odkrycia pokazują, że edukacja oparta na wrażeniach sensorycznych przeprowadzona w przedszkolu zwiększyła chęć dzieci do wyboru warzyw, jagód i innych owoców – zwłaszcza wśród dzieci, których matki mają niższe wykształcenie. Przeciętnie dzieci te mają tendencję do spożywania mniej zdrowej żywności. W ten sposób edukacja żywieniowa prowadzona w przedszkolu może pomóc w wyrównaniu różnic w diecie między rodzinami o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym.

Zobacz również
skorupiaki

Kolejnym interesującym odkryciem jest to, że metoda edukacji  Sapere poprawia atmosferę podczas jedzenia w grupach przedszkolnych, co zachęciło dzieci, które według rodziców były wybrednymi konsumentami, do wyboru bardziej różnorodnego co do warzyw, jagód i innych owoców.  Pozytywne i osobiste doświadczenia związane z konsumpcją zdobyte w przedszkolu mogą pomóc w modyfikowaniu preferencji żywieniowych w kierunku korzystnym dla zdrowia. Preferencje żywieniowe zdobyte we wczesnym dzieciństwie często wiążą się wyborami w wieku dojrzewania i dorosłości.

Źródło: Kaisa Kähkönen, Anna Rönkä, Mika Hujo, Arja Lyytikäinen, Outi Nuutinen. Sensory-based food education in early childhood education and care, willingness to choose and eat fruit and vegetables, and the moderating role of maternal education and food neophobia. Public Health Nutrition, 2018;