Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym

Avatar photo

Błędy żywieniowe, które popełniane są w żywieniu dzieci, mogą wpływać na nieprawidłowy rozwój dziecka oraz jego zdrowie. Przyjmuje się, że dziecko w wieku przedszkolnym powinno spożyć 5 posiłków dziennie, a energia z wszystkich produktów dostarczonych w ciągu dnia powinna zostać między te posiłki rozdzielona.

Nieprawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczy niedoboru energii i składników niezbędnych do jego rozwoju i wzrostu oraz nadmiaru energii i składników odżywczych. Każde dziecko powinno mieć zapewnioną odpowiednią podaż wszystkich niezbędnych składników. Rezultaty badań wskazują, że w większości przedszkoli znacznie przekroczona jest wartość energetyczna jadłospisów. Ilość białka, tłuszczu oraz węglowodanów jest wysoka w porównaniu do normy.

pixabay, cc0

Z przeprowadzonych badań wynika, że ilość białka w jadłospisie w większości badanych przedszkolach przekracza poziom normy dwu i trzykrotnie. W badanych przedszkolach ilość tłuszczu oraz węglowodanów w diecie, również została przekroczona. Ilość cukru w żywieniu dzieci jest bardzo ważna. Nadmiar sacharozy w diecie dziecka może przyczynić się do próchnicy zębów.

Badania pokazują, że często wybieraną przekąska przez dzieci są słodycze, niewłaściwe zachowania żywieniowe są jedna z przyczyn powstawania próchnicy wśród dzieci. Nadmierna ilość energii w diecie dziecka prowadzi do nadwagi oraz otyłości. Otyłość wieku dziecięcego prowadzi do otyłości w dorosłym życiu oraz do zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania na choroby tj. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nowotwory, co z kolei przyczynia się do przedwczesnej śmieci.

Nadwaga oraz otyłość, występujące coraz częściej, stanowią poważny problem w krajach rozwiniętych. Z badań wynika, że w większości przedszkoli nie została pokryta norma na witaminę D. W żadnym z badanych przedszkoli norma na tę witaminę nie została pokryta choćby w 50%.

Z niedoborem witaminy D w diecie może wiązać się zaburzony rozwój układu kostnego. Jak podają badacze, w diecie dziecka najczęściej występują niedobory wapnia oraz żelaza, co jest również niepokojącym zjawiskiem. Niedobory wapnia w diecie mogą być przyczyną powstawania krzywicy dziecięcej, natomiast niedobory żelaza mogę doprowadzić do niedokrwistości, anemii u dziecka. Obok problemów z nadwagą u dzieci, istnieje również problem niedożywienia dzieci w wieku przedszkolnym, co jest zjawiskiem równie niepokojącym, ponieważ oznacza ona stan, w którym do organizmu dziecka nie zostaje dostarczona odpowiednia podaż energii, a co za tym idzie nieodpowiednia ilość składników odżywczych, które gwarantują prawidłowy wzrost i rozwój dziecka.

Bibliografia:

1. Frąckiewicz J., Ring-Andrzejczuk K., Gronowska-Senger A., Zawartość energii i wybranych składników w racjach pokarmowych przedszkoli z rejonu warszawskiego, Roczn. PZH, 2011, 62, 2, 185

2. Szotowa W., „Żywienie dzieci zdrowych”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 1992, Warszawa

3. Dymkowska-Malesa M., Szparaga A., Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w przedszkolnych racjach pokarmowych dzieci z terenu Koszalina, Nowa Pediatria 3/2013, 106-110

4. Liem DG, Mars M,De Graaf C. Sweet preferences and sugar consumption of 4-and 5-year-old children: role of parents. Appetite. 2004, 43(3):235-45.

Zobacz również
uważne jedzenie - smakowanie potrawy

5. MacCulloch K., Rashid M. Factors affecting adherence to a gluten-free diet in children with celiac disease. Paediatr Child Health. 2014; 19(6): 305–309

6. Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J., Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, Prob Hig Epidemiol 2008, 89(4): 527-532

7. Peres KG, Oliveira CT, Peres MA, Raymundo Mdos S, Fett R Rev Saude Publica. Sugar content in liquid oral medicines for children. 2005, 39(3): 486-9.

8. Mikoś M., Mikoś M., Mikoś H., Obara-Moszczyńska M., Niedziela M.. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Nowiny Lekarskie 2010, 79,5 , 397-402