Nowelizacja Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia

Avatar photo
nowelizacja

Od dnia 1 września 2015r. obowiązywać będzie nowelizacja ustawy, o której mowa w tytule. Modyfikacja będzie polegać na wprowadzeniu dodatkowych wymagań dotyczących sprzedaży, podawania, reklamy i prezentacji środków spożywczych w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy to przede wszystkim żywności typu fast-food, słonych oraz słodkich przekąsek, napoi gazowanych oraz izotonicznych i energetycznych.

Mając na uwadze ciągły wzrost nadwagi i otyłości wśród młodzieży szkolnej, zwiększenia podaży ilości spożytych z pożywieniem izomerów trans kwasów tłuszczowych, soli i cukru, były premier Pan Donald Tusk, podpisał przyjętą przez Radę Ministrów Nowelizację Ustawy, dotyczącą bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zachęca do edukacji żywieniowej przede wszystkim rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród swoich dzieci. Pan Premier wspomina również o szkołach i środkach masowego przekazu, które to instytucje powinny włączyć się do promowania właściwych zachowań żywieniowych przedstawionych w  Modelowej Piramidzie  Zdrowego Żywienia.

W myśl ustawy od dnia 1 września bieżącego roku obowiązywać będzie zakaz sprzedaży lub podawania wymienionych poniżej żywności i napojów:

1) słodyczy oraz wyrobów cukierniczych i ciastkarskich o zawartości cukru przekraczającej 10g cukrów dodanych na 100g produktu;

2) środków spożywczych szybkiego przygotowania typu „fast food” i typu „instant” serwowanych na poczekaniu, o zawartości sodu przekraczającej 300mg Na w 100g produktu;

3) przekąsek z dodatkiem soli o zawartości sodu przekraczającej 300mg Na w 100g produktu;

4) produktów mlecznych o zawartości cukrów dodanych powyżej 15g w 100g/ml produktu;

5) produktów zbożowych o zawartości cukrów dodanych powyżej 25g w 100g produktu;

6) dżemów, marmolad, syropów wysokosłodzonych o zawartości cukrów dodanych powyżej 50g na 100g produktu;

7) napojów gazowanych i niegazowanych z dodatkiem cukrów i syntetycznych barwników;

Zobacz również
low FODMAP

8) napojów energetyzujących i izotonicznych.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem Nowelizacji Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, który dostępny jest tutaj:

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2119/drukisejmowe/1127-1127-a-s.pdf

W wypadku złamania przepisów przewidziano sankcje. Jeżeli kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcję sanitarną wykaże, że zostało złamane prawo, na ajenta prowadzącego sklepik lub stołówkę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości od tysiąca do pięciu tysięcy zł. Dyrektor placówki będzie mógł rozwiązać z takim ajentem umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Źródła:

  1. senat.gov.pl
  1. prawo.rp.pl/artykul/1165696.html