Osoby starsze w Polsce i ich stan odżywienia – wyniki badania

Avatar photo
osoby starsze stan odżywienia

Zespół polskich naukowców w ostatnich dniach opublikował wyniki analizy stanu odżywiania osób starszych w Polsce. Swoje wnioski zawarli w artykule w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny [1]. Sprawdźmy, co udało im się ustalić.

Nadwaga, niedożywienie – dwa zagrożenia

Zapotrzebowanie na energię i styl życia osób w wieku podeszłym zmienia się w sposób znaczący. Szereg problemów dotyczących jedzenia, w tym trudności z przełykaniem i nawet tak prozaiczne, jak stan uzębienia i mniejszy apetyt istotnie wpływają na zagrożenie niedożywieniem. Z drugiej strony brak aktywności ruchowej oraz obniżenie zapotrzebowania energetycznego przyczynić się może do większego zagrożenia nadwagą i otyłością.

Stąd też badacze zdecydowali się sprawdzić na grupie 300 mężczyzn i 304 kobiet w wieku powyżej 65. roku życia z całej Polski – o jak dużym problemie mówimy. W tym celu przeprowadzili pomiary antropometryczne, mierząc zarówno BMI, obwód talii, jak i WHR.

Ustalenia

Kluczowe wyniki przedstawiły się następująco:

Zobacz również

  • 1,3% mężczyzn cierpiało na niedożywienie
  • 4,3% kobiet cierpiało na niedożywienie
  • 55,3% mężczyzn miało nadwagę, zaś 20,3% otyłość
  • 40,1% mężczyzn miało nadwagę, zaś 21,7% otyłość
  • Otyłość brzuszna wśród osób z nadwagą wyniosła 50,0% u mężczyzn i 70,1% u kobiet
  • Obwód talii wskazujący na ryzyko powikłań metabolicznych dotyczyło 44,1% mężczyzn i aż 67,5% kobiet

Wnioski

Jak widzicie z powyższych liczb, nadwaga i otyłość są głównym problemem wśród osób starszych. Odsetek osób z niedożywieniem był znacznie mniejszy, pojawiał się częściej u kobiet. Mężczyźni częściej cierpieli na nadwagę. Wśród wielu badanych – szczególnie kobiet – często występowało ryzyko powikłań metabolicznych. Dotyczyło także osób, które mieściły się w normach masy ciała.

Bibliografia:

  1. Rychlik, E., Woźniak, A., Stoś, K., & Ołtarzewski, M. (2022). Nutritional status of the elderly in Poland. Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny73(3), 275–283. https://doi.org/10.32394/rpzh.2022.0219