Otyłość na świecie – 2 miliardy osób z nadwagą – raport

Avatar photo
otyłość na świecie

W The Lancet właśnie opublikowano raport na temat najbardziej kompleksowego jak do tej pory badania problematyki otyłości na świecie. Badania były prowadzone w zespole kierowanym przez prof. E. Gakidou z University of Washington. Wyniki są jednoznaczne – światowy wskaźnik otyłości w ciągu ostatnich trzech dekad na całym świecie rośnie, zwiększając ryzyko wielu poważnych chorób. Co warte zauważenia – nie było żadnego państwa w którym stwierdzono istotny spadek wskaźnika otyłości.

Najgorsze były lata 1992-2002

W ramach badania wzięto pod uwagę aż 188 państw na świecie przez ostatnie 33 lata. Najszybszy wzrost wskaźnika otyłości i nadwagi miał miejsce w dekadzie 1992-2002. O ile błyskawiczny przyrost nadwagi i otyłości przez te trzy dekady u dorosłych wyniósł 27,5%, to w przypadku dzieci i młodzieży był jeszcze szybszy – 47,1%, co nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

2 miliardy osób z nadwagą

Obecnie na świecie (dane za rok 2013) żyje ponad 2,1 miliarda osób z nadwagą, 671 milionów z otyłością.

Kraje rozwinięte – złe i dobre wieści

Tak jak można się spodziewać – najgorzej pod tym względem sytuacja przedstawia się w krajach najbardziej rozwiniętych – w zaledwie 10 państwach na świecie kumuluje się ponad połowa osób otyłych. 62% żyje w krajach rozwiniętych, przy czym liderem w tym niechlubnym rankingu są Stany Zjednoczone, gdzie aż 1/3 osób ma ten problem zdrowotny. Kolejnymi państwami są inne kraje anglosaskie – Australia i Wielka Brytania.

Zobacz również
jabłka

Są jednak i dobre wieści – w najbardziej rozwiniętych państwach zauważa się spowolnienie wzrostu ilości osób otyłych w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególnie dobre wyniki odnoszą się do najmłodszych. Daje to nadzieję na zatrzymanie dalszej ekspansji plagi otyłości.

Źródło: medicalnewstoday.com