Które masło extra jest według Ciebie najlepsze?
{"uid":"b99b6126-0d9f-40cb-b0dc-3d0a36cdb549","id":"54432","questions":[{"uid":"f3b766a8-cfea-47cc-b1a8-e5f7a39f81e1","content":"Kt\u00f3re mas\u0142o extra jest wed\u0142ug Ciebie najlepsze?","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":1}},"choices":[{"uid":"b13454f5-8cd0-4784-a71e-f98fedffc621","type":"text","label":"Dublin Dairy","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"b9ad8292-7368-4277-8c98-161bb8929397","type":"text","label":"Eko\u0142ukta","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"d8a4293a-8ff9-4cab-966d-4b397906b67f","type":"text","label":"Garwolin","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"4708a229-1302-4a6b-b6fa-e8fd621f89fb","type":"text","label":"Gosty\u0144","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"b6f23b9c-c3a7-46b4-9fd9-a7feb3cf2648","type":"text","label":"Jagr","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"9c810db6-5469-4de2-a4d5-0314a8dea52e","type":"text","label":"Jana","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"b82c4064-d1c3-4559-8bb8-dcf2f999812d","type":"text","label":"Kerrygold","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"29c75fdb-1610-423b-bb39-f76a4f6722e8","type":"text","label":"Lurpak","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"d1a2bafa-c9e7-4c81-b062-2bc0bd959a4c","type":"text","label":"\u0141aciate","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"41c3e01a-d829-4ce8-8ee6-c4671727758e","type":"text","label":"Mazurski Smak","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"77040690-cfa4-4ed1-a4b2-a1f0b7d269f2","type":"text","label":"Mleczna Dolina","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"32b57f3c-c561-4768-9f02-05b5f85185e2","type":"text","label":"Mlekovita","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"41f22280-c171-4833-a503-bb986393f559","type":"text","label":"OSM Inowroc\u0142aw","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"f763af61-6689-4dbc-8661-6c21c568daff","type":"text","label":"OSM Ko\u015bcian","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"33a72e81-9f63-4a27-bcae-145af43e8403","type":"text","label":"Pi\u0105tnica","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"b76ddb42-760a-4312-bc53-0e809ed163d3","type":"text","label":"Pilos","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"5617c24f-000f-42ad-a524-48c098790f45","type":"text","label":"Polskie","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"f972601a-ec4f-43cf-84b9-769bf9b6bc11","type":"text","label":"President","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"24b9d0bf-f7e5-4b99-9190-ba184d990483","type":"text","label":"Pszczy\u0144skie","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"82baf3fa-528a-49b3-be03-d5a2e22eb7d2","type":"text","label":"Rolmlecz (wiejskie)","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"8636e21f-b9ae-41ab-8bf7-7c9f6f7fab22","type":"text","label":"Sobbeke","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"9fdc2b44-3bf5-4b2e-a884-ece939e2137f","type":"text","label":"Sobik","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"eafa6ff6-7a94-4a78-bbb5-7edffe73bd0c","type":"text","label":"Strza\u0142kowo","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"000f26ed-f14b-42c0-a3d3-807b4a30592e","type":"text","label":"Warmia i Zambrowski…
Opłata środowiskowa dla mięsa – tak czy nie? ANKIETA
{"uid":"6915ee2d-c388-4112-a2c0-1de90df7b2b2","id":"53202","questions":[{"uid":"c55fd206-ce3b-492c-b0ab-db837131dee7","content":"Op\u0142ata \u015brodowiskowa dla mi\u0119sa - tak czy nie? ANKIETA","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":1}},"choices":[{"uid":"90e83b9a-3ee9-4709-8e46-2f64d8f2bf89","type":"text","label":"TAK, taki podatek to dobry pomys\u0142","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"e1404915-2150-4dc7-8390-c42425a7bdb4","type":"text","label":"NIE, taki…