Recenzja: Diagnostyka dla dietetyka – Anna Dittfeld

Avatar photo
Tytuł: Diagnostyka dla dietetyka
Autor: Anna Dittfeld
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Śląskie Centrum Zdrowia
Ilość stron: 78

Diagnostyka laboratoryjna, dzięki dynamicznemu rozwojowi w ciągu ostatnich lat, stanowi istotny element postępowania diagnostycznego w pracy dietetyków.

Szczególnie przydatna w codziennej pracy może okazać się książka autorstwa Anny Dittfeld „Diagnostyka dla dietetyka”. Jest to praktyczny przewodnik po badaniach laboratoryjnych wykonywanych w celu zapoznania się ze szczegółowym obrazem stanu zdrowia pacjenta oraz w celu ustalenia dalszego postępowania żywieniowego. 

Opis poszczególnych badań przedstawia zarówno zakres wartości referencyjnych zgodnych z aktualnymi zaleceniami oraz komentarz dotyczący interpretacji wyników, przy stwierdzonych odchyleniach od normy. W przypadku badań,  przy wykonaniu których zalecane jest odpowiednie przygotowanie pacjenta, autor publikacji przedstawia krótką instrukcję dot. pobierania materiału do badań.

Publikacja składa się z kilku rozdziałów, grupujących zalecane badania w zależności od rodzaju pobranego materiału biologicznego (krew, mocz) oraz potrzeby diagnostyki konkretnych schorzeń, w tym m.in. chorób dietozależnych. Kolejne rozdziały przedstawiają badania laboratoryjne wraz z krótką interpretacją wyników, takie jak:

  • badania hematologiczne przydatne dla dietetyków,
  • badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej i cukrzycy
  • badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce i monitorowaniu chorób nerek
  • badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce i monitorowaniu chorób wątroby,
  • badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń gospodarki lipidowej,
  • badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce i monitorowaniu chorób dietozależnych.

W osobnym rozdziale zestawione zostały najważniejsze wskaźniki ryzyka metabolicznego wraz z oceną składu masy ciała.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów dietetyki, aczkolwiek może stanowić źródło cennych, praktycznych informacji również dla specjalistów ds. żywienia, pracujących już aktywnie w zawodzie dietetyka. Celem publikacji jest zapoznanie studentów dietetyki z badaniami laboratoryjnymi, których wyniki są niezbędne do diagnostyki i monitorowania postępów  terapii zaburzeń metabolicznych oraz chorób dietozależnych. Zamieszczona interpretacja wyników, pozwala czytelnikom lepiej zrozumieć kliniczne podstawy wdrażania dietoterapii, co z pewnością również ułatwi dalszą współpracę z lekarzami.

Zobacz również
endometrioza

Fakt, że autorem publikacji jest lekarz, który jednocześnie jest dietetykiem sprawia, że książka w przystępny sposób przedstawia najbardziej praktyczne informację niezbędne w codziennej pracy specjalistów ds. żywienia, będących na różnych etapach kształcenia.

Po zapoznaniu się z treścią publikacji czytelnik będzie znał podstawowe, zalecane badania wykorzystywane w diagnostyce chorób dietozależnych Nauczy się interpretować wyniki zlecanych badań oraz dokonywać podstawowej oceny postępów wdrożonego postępowania dietetycznego.