Relacja z konferencji: „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych”

Avatar photo

Dnia 17 marca w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Między koncepcjami patofizjologicznymi a Evidence-Based Nutrition”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Relacja z wydarzenia

W programie konferencji było pięć sesji. Pierwsza z nich „Zaburzenia metaboliczne towarzyszące chorobom autoimmunizacyjnym”  omawiała zagadnienia aspektu metabolicznego zapalnych chorób stawów oraz oporności na insulinę w kontekście chorób tarczycy. Druga sesja „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy” dotyczyła patogenezy przewlekłego zanikowego zapalenia tarczycy oraz roli jodu w autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy. Trzecia sesja była dla mnie przyznaję się zupełnie czymś nowym. Przybliżono narzędzie DII (Dietary Inflammatory Index). Indeks ten służy do oceny potencjału pro- i przeciwzapalnego diety. W chorobach autoimmunizacyjnych wydaje się być ono bardzo przyszłościowe. Podczas drugiego wykładu w tej sesji zostały omówione wybrane mechanizmy immunomodulacyjnych właściwości żywności (od NF-kB do limfotyców Th). Czwarta sesja była konkursowa. Pierwsze miejsce zajął mgr A. Szewczyk, który przybliżył interakcje lek-żywność  w farmakoterapii chorób autoimmunizacyjnych. W konkursie brały również udział prace posterowe, które można było obejrzeć w głównym holu. Ostatnia sesja dotyczyła najnowszych doniesień na temat dietoterapii nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz pokazała jak daleko technologia medyczna posunęła się w kontrolowaniu cukrzycy. Po każdej sesji tematycznej przewidziano czas na omówienie swoich spostrzeżeń. Cała sala była aktywna, przez co wywiązało się dużo ciekawych dyskusji i padło wiele trafnych pytań.

W czasie przerw w ramach biletu dostępna była kawa oraz przekąski. W ramach pakietu rozdano torby z materiałami konferencyjnymi a po zakończeniu certyfikat uczestnictwa. Nie byłabym obiektywna, gdybym nie wspomniała o cenie. Jej pierwotny koszt wynosił 30 zł (później ok. 40 zł). W tej cenie było zapewnione jedzenie, napoje, materiały konferencyjne, a co najważniejsze bardzo ciekawa i PRAKTYCZNA wiedza! Biletów szybko zabrakło. To pokazuje, że takie wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizatorom serdecznie dziękuję i zachęcam do tego typu inicjatyw.