Rynek Usług Dietetycznych w Polsce 2013

Avatar photo
konkurencja

Rynek dietetyczny w Polsce, przed kilkunastoma laty będący jeszcze miejscem pionierskim, bardzo szybko się zapełnia. Osoby chcące się specjalizować w dietetyce i zacząć działalność na własny rachunek muszą liczyć się z poważną konkurencją. Ilość gabinetów dietetycznych w głównych polskich miastach można liczyć w dziesiątkach i setkach. Liczba ta wciąż rośnie.

Niezależnie od sytuacji na rynku gabinetów przybywa – choć nie w każdym mieście konkurencja jest tak samo silna. Czy w większych miastach jest większa konkurencja – czy jest tam może faktycznie więcej klientów? Aby to sprawdzić sięgnęliśmy do kilku ogólnodostępnych źródeł, które – chociaż szacunkowy sposób – pokazują z jaką konkurencją muszą się liczyć w różnych miastach Polski.

Miasto miastu nierówne

To co znajdziecie w poniższej tabeli to ocena szacunkowej ilości potencjalnych klientów przypadających na gabinet dietetyczny. Poniższe wartości nie reprezentują dokładnych, nominalnych danych (ilu klientów przypada na gabinet) – a jedynie indeksy, gdzie 1,0 to średnia dla wszystkich wspomnianych miast wojewódzkich, które zostały zbadane.

Z zestawienia widać, że decydowanie najlepiej dla dietetyków przedstawia się sytuacja w Białymstoku i Kielcach. Chociaż sama ilość klientów oraz ludności jest stosunkowo mała – pod tym względem znajdują się na pozycjach 11. i 14. na 18 przebadanych miast wojewódzkich, to klientów przypadających na gabinet jest tam ponad dwukrotnie więcej niż w innych miastach. Dobrze sytuacja wygląda także w Rzeszowie.

Ponadprzeciętnie sytuacja wygląda także w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Tymczasem Warszawa – kojarzona często z największymi możliwościami – jest już mocno obsadzona przez istniejące, aktywne praktyki dietetyczne. Równie silna konkurencja pojawia się w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i Toruniu.

Dietetycy w Bydgoszczy, Katowicach, Opolu, Poznaniu znajdują się w sytuacji średniej w skali kraju.

konkurencja

O wynikach

Wzięte pod uwagę zostały wszystkie miasta wojewódzkie. Wskaźniki dla każdego z nich zostały zaprezentowane w zestawieniu prezentowanym na dole artykułu. Wyniki, które Wam prezentujemy opierają się na analizie ogólnodostępnych źródeł. Ocenę potencjału klienckiego dokonaliśmy na podstawie średnich miesięcznych wyszukań w sieci google.pl dietetyków w poszczególnych miastach. Choć różnice między miastami w większości wynikają z różnic w ilości ludności, ekonomicznych – to są też drobne wyjątki.

Zobacz również
żurawina właściwości

Ocena konkurencji wzięła się z uśrednionej liczby dietetyków zgromadzonych w bazach kilku serwisów – gdzie każdy serwis posiadał równy wpływ na końcowy rezultat – mowa o katalogu dietetycy.org.pl, pf.pl, firma.net, maps.google.com oraz znanylekarz.pl.

Chociaż jesteśmy świadomi, że wskaźniki te są obarczone dużym ryzykiem błędu i stanowią raczej szybki wstęp do sprawdzenia nasycenia rynku w poszczególnych miastach – zachęcamy tym bardziej do dyskusji na temat wyników oraz Waszych własnych spostrzeżeń na powyższy temat.

Poniżej prezentujemy jeszcze dokładne dane dla każdego z miast posortowane według największej liczby potencjalnych klientów. Liczba 2,85x oznacza 2,85-krotność średniej krajowej. Jak łatwo można sprawdzić trzema największym rynkami lokalnymi dla usług dietetycznych w Polsce są Warszawa, Wrocław, Poznań. W ślad za tym idzie także nasycenie aktywnymi gabinetami dietetycznymi.

miasta wojewódzkie

 Zapraszamy do dzielenia się Waszymi uwagami i spostrzeżeniami w komentarzach – postaramy się odpowiedzieć także na wszystkie pytania !