Selen a COVID-19

Avatar photo
selen

Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez profesor Margaret Rayman z University of Surrey, zidentyfikował związek między wskaźnikiem wyleczenia z COVID-19 a poziomem selenu organizmie, podczas analiz przeprowadzonych w Chinach. Publikując swoje odkrycia w „American Journal of Clinical Nutrition” , badacze wykorzystując dane (stan do 18 lutego), zbadali możliwe powiązania między poziomem selenu w organizmie a wskaźnikami wyleczeń lub zgonów osób z COVID-19 w Chinach.

Selen w dotychczasowych badaniach:

Te informacje są zgodne z dowodami przeciwwirusowego działania selenu z poprzednich badań. Selen jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym, którego źródłem są m.in. orzechy brazylijskie, ryby (tuńczyk i łosoś), mięso i produkty zbożowe.

Selen, to składnik diety, co do którego stwierdzono, że wpływa na nasilenie wielu chorób wirusowych u zwierząt i ludzi, takich jak wirus Coxsackie B3 i grypa A. Na przykład wykazano, że poziom selenu u osób z HIV jest ważnym czynnikiem w progresji wirusa do AIDS i śmierci na skutek choroby.

Wiadomo, że w Chinach występują populacje, które mają zarówno najniższy, jak i najwyższy poziom selenu, z powodu różnic geograficznych w glebie, które wpływają na dostępność tego pierwiastka śladowego i poziom spożycia z dietą. W badaniu posłużono się analizą stężenia selenu we włosach.

selen jedzenie
Olga Sadovnikova / 123RF

Szczegóły badania:

Badając dane z prowincji i gmin (w których występowało 200 przypadków) i miast (w których występowało ponad 40 przypadków) naukowcy odkryli, że obszary o wysokim poziomie selenu częściej zdrowieją z COVID-19. Na przykład:

  • w mieście Enshi w prowincji Hubei, która ma najwyższe spożycie selenu w Chinach, wskaźnik wyleczeń (odsetek pacjentów z COVID-19 deklarowanych jako „wyleczonych”) był prawie trzykrotnie wyższy niż średnia dla wszystkich pozostałych miast w prowincji Hubei.
  • w prowincji Heilongjiang, gdzie spożycie selenu należy do najniższych na świecie, śmiertelność z COVID-19 była prawie pięciokrotnie wyższa niż średnia dla wszystkich innych prowincji poza Hubei.

Wskaźnik wyleczeń w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, był znacznie niższy niż we wszystkich pozostałych prowincjach łącznie: 13,2% w porównaniu z odpowiednio 40,6%. Odpowiednio, wskaźnik zgonów w prowincji Hubei był znacznie wyższy niż wskaźnik zgonów w prowincjach poza Hubei: 3,0% w porównaniu z odpowiednio 0,6%. Analizy te pokazują, że dane dotyczące wyników dla Hubei i poza Hubei są statystycznie różne, co wymaga oddzielnej analizy danych z Hubei (gdzie śmiertelność była znacznie wyższa) i poza tą prowincją.

Po sprawdzeniu danych Hubei zauważono, że wskaźnik wyleczeń w mieście Enshi, wynoszący 36,4%, był znacznie wyższy niż w innych miastach Hubei, w których ogólny wskaźnik wyleczenia wyniósł 13,1%. Enshi słynie z wysokiego spożycia selenu i stężenia w organizmie (średnia ± SD: 3,13 ± 1,91 mg /kg dla kobiet i 2,21 ± 1,14 mg/kg dla mężczyzn, do tego stopnia, że ​​toksyczność selenu zaobserwowano tam w latach 60. XX wieku.

Podobna kontrola danych z prowincji poza Hubei pokazuje, że prowincja Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach, regionie o niskiej zawartości selenu, w którym znajduje się Keshan, miała znacznie wyższą śmiertelność, o 2,4%, niż w innych prowincjach.

Zobacz również
pierwiastki suplementy

Naukowcy odkryli, że wskaźnik wyleczenia COVID-19 był istotnie powiązany z poziomem selenu w 17 miastach poza Hubei. Według badaczy istnieje znaczący związek między stężeniem selenu a wskaźnikiem wyleczenia COVID-19, jednak ważne jest, aby nie przeceniać tego odkrycia. Potrzebne są dalsze analizy.

azja koronawirus
Leung Cho Pan / 123RF

Ograniczenia badania:

Podobnie jak w przypadku większości analiz, to badanie ma kilka ważnych ograniczeń. Nie uwzględniono prawdopodobnych czynników zakłócających: wieku i chorób współistniejących, takie jak choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca, przewlekła choroba układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze i nowotwory. Brakuje również informacji na temat różnorodności placówek medycznych i protokołów terapii (w tym stosowania tradycyjnej medycyny chińskiej lub terapii przeciwwirusowych).

Źródło: Margaret P Rayman, Ramy Saad, Kate Bennett, Ethan Will Taylor, Jinsong Zhang. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in ChinaThe American Journal of Clinical Nutrition, 2020;