Sprawozdanie: I Konferencja Medyczna „Choroby autoimmunizacyjne i alergie towarzyszące” w Gdyni

7 kwietnia 2018 roku w Gdyni, odbyła się I Konferencja Medyczna „Choroby autoimmunizacyjne i alergie towarzyszące”.  Wydarzenie było kierowane m.in. do lekarzy oraz dietetyków jak i również innych zawodów okołomedycznych.

Podczas konferencji zaprezentowana została szeroka tematyka dotycząca coraz częściej występujących w społeczeństwie chorób i alergii. Wykłady zawierały pokaźną dawkę wiedzy, uzupełnioną o aspekt wykorzystania jej w praktyce.

Prelekcje

Wśród prelegentów byli zarówno profesorowie nauk medycznych, jak również specjaliści praktycy dietetyki klinicznej. W pierwszym zaprezentowanym wykładzie przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Pawła Płudowskiego pod tytułem „Zasady suplementacji i leczenia witaminą D- rekomendacje Grupy Ekspertów z udziałem Konsultantów Krajowych i Prezesów Towarzystw Naukowych – nowelizacja 2018 r.„  konkretnie zostały omówione aktualne zalecenia dotyczące dawkowania witaminy D w różnych grupach społecznych.

Wykład doc. dr hab. n. med. Lucyny Ostrowskiej „MONW- od diagnostyki po skuteczną terapię” dotyczył występowania otyłości w społeczeństwie oraz jej wpływu na indukowanie innych zaburzeń w organizmie.  Po krótkiej przerwie, dr n. med. Agata Juruć zaprezentowała temat : „Indywidualizacja postępowania dietetycznego w cukrzycy w zależności od współistniejących chorób autoimmunizacyjnych i stosowanej metody leczenia”. Pani doktor n. med. skupiła się na postępowaniu u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 wraz z chorobami towarzyszącymi. Zagadnienie zostało omówione rzeczowo, także w aspekcie praktycznego podejścia do tego typu przypadków. Czwarty wykład prowadzony przez dr inż. Katarzynę Kowalcze dotyczył zaburzeń metabolicznych i stanu odżywienia w chorobach autoimmunologicznych tarczycy. Tu również prelegentka podszedł konkretnie do wybranych przykładów chorób oraz postępowania w  trakcie ich leczenia. Zaraz po tym wystąpieniu zaprezentowany został krótki wykład pt. „Czy niedobory selenu są niebezpieczne”, zagadnienie zostało omówione w sposób ogólny, przez podanie poglądowych informacji na ten temat.

Kolejne wystąpienie – dr. Damiana Parola – dotyczyło  zagadnienia „Gluten  jeść czy nie jeść?”. Wzbudziło ono dużą dyskusje na sali, ze względu na obecnie panującą  „modę” na rynku. Problem rzeczywiście okazuje się duży i niewątpliwie dietetycy oraz lekarze muszą i będą musieli się z nim często mierzyć.

W szóstym wykładzie mówca – mgr Małgorzata Jackowska – przedstawiła zagadnienie: „Dieta beznabiałowa u niemowląt i małych dzieci – podejście praktyczne”. Podjęta w nim została tematyka żywienia niemowląt i dzieci w przypadku alergii na BMKDwa ostatnie wykłady dotyczyły antocyjanów i wolnych kwasów tłuszczowych w kontekście insulinooporności (mgr Małgorzata Słoma) oraz wpływu mikrobioty jelitowej w przebiegu chorób autoimmunizacyjnych (mgr Zuzanna Łukaszewicz).

Zobacz również
muchomor czerwony

Po każdym wystąpieniu nawiązywały się ciekawe dyskusje pomiędzy prowadzącymi a słuchaczami. Muszę wspomnieć też o tym, że w trakcie rozmów, podjęty został ważny aspekt ewentualnej, przyszłościowej  współpracy lekarzy oraz dietetyków.

Podsumowanie

 W konferencji wzięło udział wielu ciekawych prelegentów oraz zaprezentowana została duża ilość praktycznej wiedzy. W między czasie można było też korzystać z bufetu kawowego oraz zapewniony był ciepły posiłek dla uczestników.

Fotorelacja