Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej: Dietetyka powinna być zaliczana do nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Avatar photo
medycyna

Dzisiaj doczekaliśmy się ważnego głosu w sprawie planowanych zmian w zasadach kształcenia studentów dietetyki. Jak zapewne pamiętacie projekt zakładał, że dietetyka znajdzie się w zakresie nauk rolniczych.

Dzisiaj w stanowisku Nr 23/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdziło:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej żywienie człowieka, obejmujące dietetykę, powinno być jako dyscyplina naukowa zamieszczone w dziale nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Aktualna wiedza medyczna potwierdza olbrzymie znacznie jakie dla zdrowia ludzkiego ma prawidłowe odżywianie, tym bardziej zasadnym jest, aby żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa przypisana była nie do nauk rolniczych a do działu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zobacz również

Źródło: nil.org.pl