Geny a zaburzenia odżywienia

Aktualna wiedza w dużej mierze składa się z poszlak, które jednak jednoznacznie mówią, że geny są ważne i zwiększają lub zmniejszają nasze predyspozycje do choroby.

Ważnym jest, że odpowiednie warianty genów zwiększają ryzyko pojawienia się zaburzeń odżywiania. Mogą wskazać grupę ludzi bardziej podatnych lecz nie świadczą o tym, że choroba na pewno się rozwinie.

Niezbędnym jest oddziaływanie czynników środowiskowych z genetycznymi oraz nasze działania mające na celu przeciwdziałanie.

Tak jak w przypadku wielu chorób, dzięki znajomości genomu możemy zapobiec rozwoju zaburzeń odżywiania.