Styl życia matki a występowania otyłości u dziecka – kolejne doniesienia

Avatar photo
dzieci otyłość styl życia matki

Dzieci i młodzież, których matki przestrzegają pięciu zasad  – prowadzą zdrową dietę, regularnie ćwiczą, utrzymują prawidłową masę ciała, piją alkohol w umiarkowanych ilościach oraz nie palą – są o 75% rzadziej otyłe w porównaniu z dziećmi matek, które nie przestrzegają powyższych zasad.

dzieci otyłość styl życia matki

Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Harvard TH Chan School of Public Health (USA). Kiedy zarówno matka, jak i dziecko stosują się do wymienionych zasad, ryzyko otyłości było o 82% niższe w porównaniu z matkami i dziećmi, które tego nie robiły.  Wyniki zostały opublikowane w „BMJ”. Jedno na pięcioro dzieci w wieku 6-19 lat w USA ma otyłość, co grozi występowaniem cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego i wieloma innymi schorzeniami w przyszłości.

W ramach tego badania naukowcy skupili się na związku pomiędzy stylem życia matki a ryzykiem występowania otyłości u dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat. Przeanalizowali dane 24 289 dzieci korzystając z badania „Growing Up Today”. Były to dzieci 16 945 kobiet biorących udział w badaniu „Nurses 'Health Study II”. Zespół badawczy odkrył, że u 1 282 dzieci (5,3%) wystąpiła otyłość w trakcie pięcioletniego okresu obserwacji. Nadmierna masa ciała, palenie papierosów i brak aktywności fizycznej u matki były silnie związane z otyłością u jej potomstwa. Największy spadek ryzyka występowania otyłości zaobserwowano, zdrowe nawyki związane ze stylem życia były przestrzegane zarówno przez matki jak i ich potomstwo. Dzieci kobiet, które zachowały masę ciała w granicach normy (wskaźnik masy ciała 18,5-24,9 kg/m2) miały o 56% niższe ryzyko otyłości w porównaniu z dziećmi kobiet, które nie utrzymywały prawidłowej masy ciała , natomiast dzieci matek, które nie paliły miały 31%-owe mniejsze ryzyko otyłości w porównaniu z dziećmi matek, które paliły.

Ryzyko otyłości było również niższe wśród dzieci matek, które spożywały małe lub umiarkowane ilości alkoholu w porównaniu z dziećmi matek, które nie spożywały go w ogólne. Ponieważ niewiele matek w badaniu „Nurses 'Health Study II” uznano za osoby pijące intensywnie, naukowcy nie byli w stanie stwierdzić, czy związek między  spożywaniem dużych ilości alkoholu stwarza ryzyko występowania otyłości u dzieci. Co zaskakujące w tym badaniu sposób odżywienia się matki nie wiązał się z otyłością u potomstwa, prawdopodobnie dlatego, że na dietę dzieci wpływa wiele czynników, np. spożywanie żywności poza domem, w tym obiady szkolne.

Zobacz również
edukacja żywieniowa

Wyniki tego badania podkreślają kluczową rolę, jaką styl życia matki może mieć dla zdrowia jej potomstwa i wspierają strategie interwencyjne rodziców lub całych rodzin w celu zmniejszenia zagrożenia otyłością u dzieci i młodzieży.  

Źródło: Klodian Dhana, Jess Haines, Gang Liu, Cuilin Zhang, Xiaobin Wang, Alison E Field, Jorge E Chavarro, Qi Sun. Association between maternal adherence to healthy lifestyle practices and risk of obesity in offspring: results from two prospective cohort studies of mother-child pairs in the United States. BMJ, 2018;