mleko pasteryzowane

Mleko poddane procesowi konserwacji za pomocą temperatury. Ma to na celu ograniczenie występowania drobnoustrojów.