Szkolenie z diagnostyki nietolerancji pokarmowej

 • Anonymous dnia #10976

  Zapraszamy do Krakowa na szkolenie dla Dietetyków, 27.06 (sobota).
  temat:

  Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych

  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest zapoznanie z teoretyczną wiedzą na temat alergii i nietolerancji pokarmowej oraz zdobycie praktycznej umiejętności oznaczania immunoglobulin klasy G (IgG) w kierunku alergenów pokarmowych przy użyciu testów laboratoryjnych (Food Print, Food Test) oraz testu przesiewowego Food Detective.

  Tematyka szkolenia
  Tematyka teoretycznej części szkolenia obejmuje m.in. najnowszą wiedzą z zakresu alergii i nietolerancji pokarmowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pokarmowo – specyficznych IgG w przebiegu wybranych chorób przewlekłych oraz podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu układu immunologicznego. W części praktycznej zostaną omówione znane metody diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej, jak również zastosowanie metody ELISA w makroskopowych badaniach w kierunku alergenów pokarmowych przy użyciu mikropłytkowych testów. W celu zdobycia praktycznych umiejętności uczestnicy szkolenia będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić test Food Detective i zaprojektować własny, indywidualny profil żywieniowy.

  Prowadząca
  Karolina Karabin – absolwentka studiów magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Biologia (specjalizacja mikrobiologia). Diagnosta Laboratoryjny, obecnie doktoryzuje się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadząc badania dotyczące podłoża genetycznego ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych. Jest współautorem kilku prac naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i biologii molekularnej.

  Uczestnicy
  Szkolenie kierowane jest do specjalistów: dietetyków, konsultantów i lekarzy zainteresowanych wpływem diety na stan zdrowia oraz chcących stosować w swojej praktyce nowoczesne narzędzia diagnostyczne w zakresie przeciwciał IgG.

  Termin i miejsce
  Termin: sobota, 27.06.2015, godz. 9:30-16:00
  Miejsce: Kraków, ul. Królewska 2/2 (najbliższy przystanek tramwajowy/autobusowy: Plac Inwalidów)

  Certyfikat
  Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

  Koszt
  280 PLN brutto (test Food Detective w cenie)- płatność do 19 czerwca 2015

  Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
  W celu zgłoszenia uczestnictwa lub otrzymania pełnego programu szkolenia i danych do przelewu prosimy o kontakt:
  tel.: 796 854 870
  mail: info@fooddetective.pl

  Serdecznie zapraszamy!

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Loading...