USA w walce z rezolucją dotyczącą karmienia piersią WHO

Avatar photo

Prawdziwie sensacyjną wiadomość opublikował dzisiaj New York Times. Jak donoszą dziennikarze, delegacja Stanów Zjednoczonych wiosną tego roku starała się zrobić wszystko żeby rezolucja podkreślająca korzyści z karmienia piersią została odrzucona. Była zdeterminowana na tyle, aby zagrozić Ekwadorowi, który tę rezolucję popierał.

Trudno o obszar dietetyki, w którym specjaliści byliby tak zgodni – od wielu lat podkreśla się, że karmienie piersią ma niezaprzeczalne zalety dla zdrowia dziecka i matki. Powyższe wydarzenia wskazują jednak na siłę, którą dysponuje branża producentów substytutów mleka matki. Rynek ten szacowany jest na 70 miliardów dolarów, więc jest o co walczyć. „Moda” na karmienie piersią święci triumfy, więc ostatnie lata są dla przemysłu bardzo ciężkie.

Jak podaje Times – groźba (w tak błahej można by powiedzieć sprawie) obejmowała sankcje ekonomiczne i cofnięcie wsparcia militarnego dla Ekwadoru. Efekt nie ograniczył się jednak do samej delegacji Ekwadoru, ponieważ inne kraje w obawie przed reakcją ze strony Stanów Zjednoczonych również mogły wycofać się z poparcia dla tak potrzebnej rezolucji.

Zobacz również
suplementy

Rezolucja finalnie została zaakceptowana po lekkich poprawkach, jednak wskazuje to jak silny wpływ może mieć polityka oraz lobby producenckie na zalecenia żywieniowe – nie tylko dotyczącą powyższego aspektu.

Źródło: NYT