USA w walce z rezolucją dotyczącą karmienia piersią WHO

Prawdziwie sensacyjną wiadomość opublikował dzisiaj New York Times. Jak donoszą dziennikarze, delegacja Stanów Zjednoczonych wiosną tego roku starała się zrobić wszystko żeby rezolucja podkreślająca korzyści z karmienia piersią została odrzucona. Była zdeterminowana na tyle, aby zagrozić Ekwadorowi, który tę rezolucję popierał.

Trudno o obszar dietetyki, w którym specjaliści byliby tak zgodni – od wielu lat podkreśla się, że karmienie piersią ma niezaprzeczalne zalety dla zdrowia dziecka i matki. Powyższe wydarzenia wskazują jednak na siłę, którą dysponuje branża producentów substytutów mleka matki. Rynek ten szacowany jest na 70 miliardów dolarów, więc jest o co walczyć. „Moda” na karmienie piersią święci triumfy, więc ostatnie lata są dla przemysłu bardzo ciężkie.

Jak podaje Times – groźba (w tak błahej można by powiedzieć sprawie) obejmowała sankcje ekonomiczne i cofnięcie wsparcia militarnego dla Ekwadoru. Efekt nie ograniczył się jednak do samej delegacji Ekwadoru, ponieważ inne kraje w obawie przed reakcją ze strony Stanów Zjednoczonych również mogły wycofać się z poparcia dla tak potrzebnej rezolucji.

Zobacz również
redukcja

Rezolucja finalnie została zaakceptowana po lekkich poprawkach, jednak wskazuje to jak silny wpływ może mieć polityka oraz lobby producenckie na zalecenia żywieniowe – nie tylko dotyczącą powyższego aspektu.

Źródło: NYT