Wpływ diety na choroby serca. Jak uniknąć 6 milionów zgonów

Avatar photo
dieta choroby serca

W ostatnim numerze czasopisma European Society of Cardiology (ESC) pojawiło się badanie, które ukazuje, jak ważna jest dietoterapia w chorobach krążenia.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wysokie stężenie cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi oraz niezdrowa dieta to trzy główne czynniki wpływająca na zgony z powodu zawału serca oraz dusznicy bolesnej.

Wnioski z badania

Autor badania- dr Xinyao Liu- jest zdania, że ograniczając spożycie soli, przetworzonej żywności, słodkich napojów, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz trans, na korzyść zwiększenia przyjmowania ryb, warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów oraz orzechów można uniknąć ponad 6 milionów zgonów. Co więcej, dr Xinyao Liu zaleca, aby w naszym jadłospisie każdego dnia znalazło się 200- 300 mg kwasów tłuszczowych omega- 3 pochodzących z owoców morza. Dodatkowo codziennie należy spożywać 200- 300 g owoców, 290-430g warzyw, 100- 150 g produktów pełnoziarnistych oraz 16- 25 g orzechów.

We wspomnianym badaniu zostały przeanalizowane dane pochodzące z Global Burden of Disease Study, które było przeprowadzane na terenie 195 krajów w latach 1990-2017.
Dr Liu zwraca uwagę na to, że mimo poczynionych postępów w zapobieganiu chorobom serca i zwiększonej przeżywalności tej grupy osób (szczególnie w krajach rozwiniętych) to liczba osób zmagająca się z tym zjawiskiem nadal rośnie z powodu wzrostu i starzenia się populacji.  

11 czynników ryzyka zgonów – choroba niedokrwienna serca

Badacze określili 11 głównych czynników ryzyka zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Należały do nich: dieta; wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w surowicy; wysokie stężenie glukozy w osoczu; wysoki wskaźnik masy ciała (BMI); zanieczyszczenie powietrza; mała aktywność fizyczna; upośledzona czynność nerek; ekspozycja na ołów oraz alkohol i tytoń. Naukowy oszacowali odsetek zgonów, które można by zatrzymać, eliminując dany czynnik ryzyka. Zakładając, że wszystkie inne czynniki ryzyka pozostały niezmienione, badacze doszli do następujących wniosków:

Zobacz również
berberyna

  • W przypadku zmiany diety na bardziej racjonalną można by zapobiec 69,2% zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca na całym świecie.
  • Utrzymując skurczowe ciśnienie krwi na poziomie 110–115 mmHg można uniknąć 54,4% tych zgonów.
  • Utrzymując stężenie LDL w zakresie 0,7–1,3 mmol/ l oraz glukozy na czczo
  • (4,8–5,4 mmol/l) surowicy na poziomie można by zapobiec odpowiednio 41,9% oraz 25,5% zgonów z powodu tej choroby.
  • Eliminacja biernego i aktywnego palenia mogłaby powstrzymać 20,6% zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca.
  • W przypadku kobiet 18,3% zgonów można by uniknąć utrzymując BMI w zakresie 20–25 kg/ m2.
dieta choroby układu krwionośnego
Olga Yastremska / 123RF

Podsumowanie

Przedstawione dane sugerują, że konieczne jest zwrócenie uwagi na swoje nawyki żywieniowe i ewentualne poprawienie ich. Dotyczy to szczególnie osób, które zmagają się z chorobami układu krążenia. Zaprezentowane badanie dostarcza dowodów, że można zapobiec chorobie niedokrwiennej serca poprzez prawidłowy styl życia i warto wdrożyć pewne jego modyfikacje w celu uniknięcia negatywnych skutków tego schorzenia.

Na podstawie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/poor-diet-is-top-contributor-to-heart-disease-deaths-globally