Wpływ diety rodziców na zdrowie dziecka – kolejne doniesienia

Avatar photo
wpływ diety rodziców

Artykuł w najnowszym wydaniu „Nature” dowodzi, że rozwiązywanie problemów zdrowotnych, w tym otyłości, zaburzeń psychicznych, niewłaściwego odżywiania się i nadużywania substancji psychoaktywnych u młodych ludzi, zanim staną się rodzicami, ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia ich przyszłych dzieci. Naukowcy z Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) oraz University of Melbourne informują, że zmiana stylu życia kobiety w momencie, gdy dowiaduje się o ciąży, często jest zbyt późna. Zdrowie i styl życia w miesiącach bezpośrednio poprzedzających ciążę mają znaczenie w przypadku obojga przyszłych rodziców.

Zespół naukowców zgromadził dane z około 200 krajów i z ponad 140 najnowszych prac badawczych. W dokumencie podkreślono trzy główne obszary działania podczas okresu dojrzewania: zdrowie psychiczne, otyłość i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Kolejne doniesienia na temat wpływu diety rodziców na zdrowie dziecka

Depresja przyszłych matek podczas ciąży może wpływać na rozwój dziecka i relację matka-dziecko po urodzeniu. Zarówno depresja w czasie ciąży jak i po urodzeniu jest z reguły kontynuacją problemów zdrowia psychicznego sprzed ciąży, których początki często sięgają wieku dojrzewania.  Według autorów badania wzrost występowania otyłości u osób w okresie dojrzewania i młodości jest gwałtowny. Otyłość matki podczas ciąży skutkuje otyłością u dziecka w przyszłości, gorszymi zdolnościami poznawczymi i większymi problemami wychowawczymi w dzieciństwie.

Według naukowców, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków gwałtownie wzrasta zwłaszcza w okresie dojrzewania. Stwierdzili oni spójne i jednoznaczne dowody na to, że substancje psychoaktywne niekorzystnie wpływają na wzrost i rozwój potomstwa. Zaprzestanie stosowania ich, gdy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, może być zbyt późne, aby zapobiec  uszkodzeniom płodu.

Zobacz również
insulinooporność

Podsumowanie

Niektóre zagrożenia dla dzieci, takie jak otyłość i depresja rodziców, wymagają specjalnego podejścia. W czasach, gdy nadmierna masa ciała, problemy ze zdrowiem psychicznym oraz intensywne nadużywanie substancji psychoaktywnych są powszechne u młodych dorosłych, zapobieganie tym zjawiskom w wieku dojrzewania będzie miało zasadnicze znaczenie. Istnieje potrzeba, aby wyjść poza tradycyjny nacisk na zdrowie reprodukcyjne do bardziej kompleksowej i zintegrowanej promocji zdrowego stylu życia wśród rodzin, w szkołach czy miejscach pracy.

Źródło: George C. Patton, Craig A. Olsson, Vegard Skirbekk, Richard Saffery, Mary E. Wlodek, Peter S. Azzopardi, Marcin Stonawski, Bruce Rasmussen, Elizabeth Spry, Kate Francis, Zulfiqar A. Bhutta, Nicholas J. Kassebaum, Ali H. Mokdad, Christopher J. L. Murray, Andrew M. Prentice, Nicola Reavley, Peter Sheehan, Kim Sweeny, Russell M. Viner, Susan M. Sawyer. Adolescence and the next generation. Nature, 2018; 554 (7693): 458